TextMinded Danmark, tidligere Oversætterhuset A/S, har samarbejdet med FORCE Technology for at nå et højere i niveau inden for  kvalitetsledelse. 

Oversætterhuset A/S lå frem til 2012 i Aarhus med afdelinger i København og Kolding og knap 35 fastansatte og flere hundrede tilknyttede freelance-oversættere. I 2012 fusionerede Oversætterhuset A/S og EICOM og blev til TextMinded Danmark. Virksomheden har nu omkring 50 ansatte og afdelinger i Aarhus, København og Vejle samt kontorer i udlandet.

Både det tidligere Oversætterhuset A/S og det nuværende TextMinded Danmark har samarbejdet med FORCE Technology i bestræbelsen på at nå et højere niveau inden for kvalitetsledelse.

Det tidligere Oversætterhuset A/S leverede en bred vifte af sproglige ydelser som bl.a. oversættelse, sprogrevision, copy-writing, sprogundervisning, tolkning, sprogteknologi og dtp. Virksomheden fokuserede primært på kvalitet og leveringssikkerhed, og det betyder helt konkret, at der altid står mennesker bag de specialiserede teknologiske processer. Teknologi og intellektuelle kompetencer sikrer omtanke og professionalisme på alle niveauer og i alle arbejdsgange.

Oversætterhuset A/S satte via kursusdeltagelse og sparring med FORCE Technology gang i processen, hvor målet var opbygning af et kvalitetsledelsessystem og efterfølgende ISO-certificering. Forinden blev alle forretningsgange optimeret ved hjælp af lean-værktøjer.

God vækst krævede styring af workflow

Da Oversætterhuset kontaktede FORCE Technology havde virksomheden været i vækst siden grundlæggelsen 20 år tidligere, og det stillede store krav til styringen af de mange processer, der var forbundet med løsningen af opgaverne. 

Bl.a. var mange processer forbundet med kvalitetssikringen af selve arbejdet, dokumentstyring og dokumenters sporbarhed og historik. Kravene steg i takt med indførelse af de teknologiske muligheder, der anvendes i branchen, hvor sproglig kommunikation i stadig stigende grad var et spørgsmål om helhedsorienterede løsninger.

Ifølge Britta Aagard var udfordringen på det tidspunkt, at priserne på markedet faldt, og at tingene derfor måtte gøres på en smartere måde. ”Derfor havde vi brug for at få de mange processer afstemt i forhold til hinanden og sikre en større grad af videndeling”.

”Vi valgte at indføre et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 og den branchespecifikke standard DS/EN 15038. Målet var en certificering. Vi kontaktede derfor konsulenter fra FORCE Technology, der rådede os til at optimere vores forretningsgange ved brug af LEAN-værktøjer, inden vi gik i gang med opbygning af procedurer og instruktioner i et kvalitetsledelsessystem”.

Deltagelse på kursus med indbygget værdistrømsanalyse af virksomheden

”Vi besluttede at sende et par af vores dygtige projektledere på et kursus omkring LEAN-ledelse i praksis hos FORCE Technology”, fortæller Britta Aagaard. ”Kurset var tilrettelagt sådan, at vi skulle lave en værdistrømsanalyse i egen virksomhed. Det var rigtig godt. Dels fik vi opbygget en ballast omkring LEAN-værktøjer, og hvad de kan bruges til, og dels fik vi kulegravet vores egen virksomhed og fik igangsat tiltag, der kunne optimere vores processer”.

”Vi har stor interesse i, at alle medarbejderne bliver bevidstgjort om vores processer, således at vi kan drive en overskudsgivende virksomhed, der leverer kvalitet hver gang. Derfor er alle medarbejdere med i processen med LEAN-arbejdet, og det er lykkedes at skabe en LEAN-kultur. Det er simpelthen forudsætningen for succes, at alle medarbejdere føler sig inddraget og er engagerede”, fortæller Britta Aagaard.

De sidste faser i opbygningen af et kvalitetsledelsessystem

Oversætterhuset fortsatte arbejdet med at opbygge et kvalitetsledelsessystem med den afsluttende certificering som det endelige mål.

”Vi har valgt at benytte en konsulent fra FORCE Technology som sparringspartner i forbindelse med opbygning og implementering af vores kvalitetsledelsessystem”, siger Britta Aagaard. ”Vi har ikke selv kompetencerne i huset, og det er svært at finde det rette fokus. Konsulenten har lært os at tage et step ad gangen – det vigtigste først”.

Blandt de første oversættervirksomheder med ISO 9001-certificering

”Vi har været rigtig glade for samarbejdet med konsulenterne fra FORCE Technology. De har lært os at strukturere arbejdet og gøre det overskueligt og givet os uundværlige input”. ”Alle tænker nu på at afskaffe overflødige tiltag og fokusere på det, som giver mening – og det styrker os rent konkurrencemæssigt”, slutter Britta Aagaard.

Efter fusionen mellem Oversætterhuset A/S og EICOM valgte TextMinded Danmark efterfølgende at samarbejde med FORCE Technology i den indledende fase af deres ISO 9001- og EN 15038-certificering og er i dag meget stolte af at være blandt de allerførste certificerede oversættervirksomheder i Danmark.