FORCE Technology har lavet livscyklusvurdering (LCA) af Tivolis genbrugsbægre, der viser, at Tivoli hvert år sparer miljøet for flere tons CO2 med det nuværende genanvendelsessystem.

Tivoli fik første gang kortlagt miljøforholdene ved systemet i 2000, men efter væsentlige ændringer i systemet, blev FORCE Technology bedt om at lave en ny og opdateret miljøvurdering.

Formålet var at dokumentere miljøbelastningen ved genbrugsbægre fra vugge til grav, samt at holde det op imod miljøbelastningen fra engangsbægre.

Derudover fik Tivoli detaljerede oplysninger om sammenhængen mellem hvor mange gange bægrene anvendes (genbrugsraten) og miljøbelastningen set i forhold til anvendelse af engangsbægre.

Sparer 10 ton affald om året

Miljøvurderingen blev lavet som en livscyklusvurdering efter principperne i den såkaldte ISO 14040/44, og beregningerne går på bidrag til klimaeffekt, forbrug af fossil energi og forbrug af vand. Bægrene er blevet en populær souvenir og derfor må 100.000 bægre hvert år erstattes med nye. 

Alligevel viser beregningerne at Tivolis bægre i gennemsnit bliver anvendt mere end seks gange inden de forsvinder eller går i stykker. Og det sparer hvert år miljøet for omkring 10 ton affald til forbrænding og udledning af flere ton CO2.

Perspektiv for endnu bedre miljøledelse

Resultaterne kan anvendes både i Tivolis interne miljøarbejde med optimering af genbrugssystemet, men også i den eksterne kommunikation til interessenter, hvor resultaterne blev brugt i Tivolis CSR-rapport.  I LCA’en indgik også et fleksibelt modul, som giver Tivoli mulighed for selv at beregne miljøprofilen på nuværende og eventuelt kommende løsninger.

Tivoli begyndte at genbruge drikkebægre i 1998, hvor 100.000 ølkrus blev vasket og genanvendt i forbindelse med fredagsrock. I 2010 var dette tal vokset til næsten en million. 

I dag er genbrugsbægrene fremstillet i polypropylen (PP) i forskellige størrelser og med forskellige Tivolimotiver. Genanvendelse af plasticbægre er en del af Tivolis miljøledelsesarbejde, og en miljøvurdering af systemet er derfor vigtig for Tivoli.