FORCE Technology udvikler nye prøvningsmetoder for Erhvervs- og Byggestyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Nikkelafgivelse i fokus hos både myndigheder, vandhane-producenter og forbrugere.

Når produkter, der kommer i berøring med drikkevand, i dag VA-godkendes, så testes de for afgivelse af bly og cadmium, men ikke af nikkel. Det har ellers i mange år været kendt, at forniklede produkter kan afgive betydelige mængder nikkel til drikkevandet – nok til at fremkalde allergiske reaktioner.

FORCE Technology udvikler nu nye prøvningsmetoder for Erhvervs- og Byggestyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Det sker med sigte på at udvide reglerne for VA-godkendelser.

Hurtigere og simplere prøvningsmetoder

Forbrugere, der vil undgå høje nikkelindhold i deres drikkevand, er i dag henvist til at lade vandet løbe, før de drikker det. Eller de kan vælge en vandhane, der ikke er forniklet og forkromet – men det er de færreste klar over.

Den eneste anerkendte metode til måling af nikkelafgivelse er i dag en rig-test, der varer hele 26 uger. Men hurtigere og simplere prøvningsmetoder vil kunne sikre en øget beskyttelse af forbrugerne; det har samtidig stor værdi for producenterne af vandhaner, at de ikke skal vente meget længe på at få godkendt deres produkter. 

”Vi ser frem til hurtigere prøvningsmetoder”, siger Willy Goldby, direktør for brancheforeningen VELTEK. ”Når et produkt er færdigudviklet efter måske flere år, skal det først testes i 26 uger, før det kan sendes på markedet. Det er at skyde over målet”.

Udbreder viden om lovgivning

FORCE Technology har i mange år arbejdet med metalafgivelse i drikkevand. Vi har deltaget i europæisk standardisering, og vi har igennem flere år været med til at rådgive danske og europæiske lovgivere og producenter.

”Vi bruger FORCE Technology også på vores medlemsmøder og seminarer, hvor I fortæller om det sidste nye inden for lovgivningen på området i Europa”, fortsætter Willy Goldby.

Dialog med industrien

”Det er en stor fordel, at vi har GTS-institutter i Danmark som FORCE Technology, der kan spille ind i den slags projekter. I kender industriens holdning til tingene igennem den løbende dialog med os.

Og vi er sikre på og trygge ved, at også dette projekt, som vi følger tæt, landes på en fornuftig måde for både myndighederne, industrien og for jer”, slutter Willy Goldby.

Metalafgivelse til vand nikkel ud af drikkevandet

Case

Viden er ikke det rene vand

Korrosion i VVS-installationer skal undgås så slutbrugeren sikres godt drikkevand.