FORCE Technology har hjulpet Jakob Albertsen A/S med at indføre et non-verbalt kvalitetsledelsessystem, som kan bruges på tværs af organisationen uanset sprog og uddannelsesbaggrund.

Jakob Albertsen A/S udfører industrilakering på højt niveau. For eksempel leveres til offshore- og marineindustrien, hvor der er specielle krav til overfladernes holdbarhed. Der er 20 ansatte på adressen i Svendborg og en afdeling i Qatar, hvor en del af arbejdskraften hentes fra bl.a. Indien.

Der er indført et kvalitetsledelsessystem, som danner baggrund for alle arbejdsgangene. ”Vi har gennem en årrække haft et kvalitetsledelsessystem, som var for tungt at anvende. Vores ydelser skal efterleve internationale standarder, og systemet var opbygget, så det var svært at relatere vore specifikke forretningsgange til disse.

Ordlyden var svær at forstå – især for vores medarbejdere i Qatar”, siger direktør John Moritzen. ”Når vi skal levere overfladebehandling, der lever op til kritisk performance og gældende standarder, har vi brug for et brugervenligt systemværktøj, hvor procedurer er bygget efter de krav, der stilles til vores arbejde”.

Hjælp fra FORCE Technology og medfinansering via videnkupon 

”Vi valgte at etablere et nyt kvalitetsledelsessystem, hvor alle generelle instruktioner og kontrolinstruktioner er vist nonverbalt, det vil sige ved hjælp af illustrationer, tegneserier og billeder” fortsætter John Mortizen.

”Hver enkelt instruktion relaterer til gældende standard på området, og et non-verbalt systemet kan forstås af alle uanset uddannelsesniveau og sprogbrug. Vi havde i forvejen kontakt til en virksomhedskonsulent fra FORCE Technology. Han hjalp os med at opbygge det nye system, så det efterlever internationale standardiserede metoder og tests”.

”Konsulenten mente, at udfordringen med det nye system kunne udløse tildeling af en videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Dermed opnåede vi medfinansiering til den eksterne hjælp, som var nødvendig for at opbygge det nye system”.

Hvordan illustreres tid? 

”Kvalitetsledelsessystemet er nu indført, og alle instruktioner er udelukkende beskrevet ved hjælp af illustrationer. Systemet viser præcist, hvordan arbejdet skal udføres. Vi har f.eks. angivet, hvis en aktivitet skal vare 30 sekunder, hvornår en coating er acceptabel og ikke acceptabel osv. Det var en speciel udfordring at illustrere tiden, men det fandt vi også ud af”.

Tilfredshed med resultatet 

”Vi er godt tilfredse med resultatet” fortsætter direktør John Moritzen. ”Som noget nyt har alle vore medarbejdere fået ejerskab af systemet. De kan se, at de kan bruge det i dagligdagen. Kvaliteten af vores produkter er højnet væsentligt, og vi har fået ros fra det certificerende organ, der finder vort non-verbale kvalitetsledelsessystem meget imponerende og brugervenligt” slutter John Moritzen.