FORCE Technologys regionale innovationsagenter hjælper sammen med Forsknings- og Innovationsstyrelsen Vally-Matic A/S fra Vejen et stort skrift nærmere introduktion af effektive lyddæmpningssystemer.

Der kan være langt fra produktidé til produktlancering, når man er en mindre eller mellemstor virksomhed med begrænsede udviklingsressourcer. Det problem stod man overfor på Vejen-virksomheden Vally Matic, hvis kerneområde ligger inden for produktion af tekniske, fleksible slanger og kompensatorer. 

”Vi gik med seriøse tanker om at videreudvikle vores produkter inden for lyddæmpning og akustiske slanger til byggeriet. Idéen var at optimere effekten af lyddæmperne og de akustiske slanger, så lyddæmpningen blev mere effektiv, og energiforbruget kunne minimeres. Men vi manglede indsigt i, hvordan vi fik datadokumentationen og testresultaterne for produktet på plads, så vi kunne få byggesektoren til at interessere sig for produktet”, fortæller direktør Finn Jacobsen fra Vally Matic A/S.

Via erhvervschefen i Vejen kom innovationsagent Susanne Damgaard fra FORCE Technology på banen med et innovationstjek rettet mod produktfornyelse.

Innovationsagent på banen

Susanne Damgaard, en af FORCE Technologys regionale innovationsagenter, siger: ”En af mine opgaver som innovationsagent er at bistå små og mellemstore virksomheder med udvikling af virksomheden og produkterne. Vi gennemfører et såkaldt innovationstjek, hvor virksomhedens behov for support i forhold til produktudviklingen bliver klarlagt. 

I Vally Matics tilfælde viste innovationstjekket, at virksomheden havde brug for mere know-how i produktudviklingsfasen. Der blev aftalt et nyt møde, hvor to materialeeksperter deltog. Mødet fik os til at foreslå, at Vally Matic skulle søge om videnkuponer i Forsknings- og Innovationsstyrelsen for derigennem at få finansiel støtte til den fornødne ekspertise”. 

Videnkuponer

Videnkuponer er en ordning under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som giver små og mellemstore virksomheder rabat, når de køber ydelser og ekspertise hos en videninstitution. 

Kommercialisering

”Takket være midlerne fra videnkuponerne kan vi nu indgå i et samarbejde med eksperterne, som kan hjælpe os det sidste skridt frem til det færdige produkt. Vi har fået adgang til en viden, som vi ellers ikke havde kunnet bringe ind i vores produktudvikling bl.a. på grund af udgifterne. Vi er glade for det positive skub, som innovationstjekket har givet os”, siger Finn Jacobsen.