Med nye strategier for forretningsudvikling og gennemførelse af handlingsplaner for kvalitets- og produktivitetsudvikling, deltager Olet Industrigummi nu i kundernes værdikæde i forbindelse med både design, materialevalg og produktion. 

FORCE Technology har været sparringspartner under et spændende udviklingsforløb.

Olet Industrigummi A/S er en af de få virksomheder i Danmark, der kan tilbyde sprøjtestøbning, kompression og tranferstøbning i teknisk gummi alt under samme tag. Virksomheden er ordreproducerende og dermed underleverandør til en lang række af virksomheder inden for forskellige brancher. Der er 27 ansatte på virksomheden, der ligger i Vejen.

Første step – deltagelse i Offshore Supply projektet

Olet’s daværende direktør havde i 2011 hørt om projektet Energi på Havet, der var etableret af  EU's regionalfond og Syddansk Vækstforum. Et af underprojekterne, Offshore Supply, havde til formål at klæde små og mellemstore virksomheder på, så de kan opfylde de krav, offshorevirksomheder stiller til deres underleverandører.  

Virksomheden deltog i projektet, og der blev etableret handlingsplaner for både strategiudvikling, markedsudvikling, kvalitetsudvikling og produktivitetsudvikling i virksomheden. FORCE Technology var en af projektets tovholdere.

Næste step blev et innovationstjek med efterfølgende tildeling af videnkupon

Et innovationstjek fra FORCE Technology med efterfølgende videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen blev brugt til at bevæge Olet Industrigummi op i en højere liga i kundernes forsyningskæde. ”Vi fik etableret et Customer Relation Management System og fik værktøjer til at udvikle specifikke, tilpassede løsninger i alle vores kunders produktionsled fra design, udvikling, materialevalg til produktion og afsætning”, fortæller direktør Lars Schjønning.

”Fra FORCE Technology bidrog konsulenter, der hjalp os med forretnings- og strategiudvikling. Innovationstjekket og den efterfølgende videnkupon gav os indsigt i de muligheder og den viden, som danske vidensinstitutioner besidder, og som er tilgængelig for små virksomheder som vores. Vi har travlt med at drive vores virksomhed og har derfor ikke tid til at sætte os ind i de støttemuligheder, der findes i forbindelse med udvikling og innovation”.

Skriften på væggen

”Det, at være tæt på vores kunder er en stor del af vores bevidsthed. Vi har eksempler, hvor vi har kontakt og dialog med kundens kunde for at hjælpe vores kunde med at finde de rigtige løsninger. Vores medarbejdere er inddraget i processen og er meget opmærksomme og engagerede i forhold til opgaveløsningen” fortsætter Lars Schjønning.

”Som spin-off fra strategiforløbet fik vi etableret plancher, hvor vores mål inden for de forskellige udviklingspunkter er beskrevet. Plancherne hænger på mit kontor, så strategien hele tiden er i fokus og opdateres. Populært kan man sige, at vi har skriften på væggen, og det giver tryghed i vores travle hverdag.”

Etablering af et kvalitetsledelsessystem gav værdi

For at styrke virksomheden blev der sideløbende etableret et ledelsessystem, hvor alle væsentlige processer er beskrevet. Systemet blev ISO 9001-certificeret i december 2013. ”Også her fik vi hjælp fra FORCE Technolgys konsulenter. Vi havde en god proces, hvor konsulenten udviste oprigtig interesse for vores virksomhed, og vi kom hurtigt i mål.” fortæller Lars Schjønning, som selv satte sig selv for bordenden i projektet, hvor den viden, der er kritisk for virksomheden og dens kunder blev identificeret.

Ledelsessystemet er efterfølgende blevet Achilles-godkendt, hvilket gør virksomheden i stand til at levere til offshoreindustrien. Næste step er etablering af værktøjerne fra TS16949 med PPAP Niveau 5, APQP, FMEA samt 8D som anvendes indenfor den Automotive industri.

De samlede resultater

Lars Schjønning konkluderer, at det samlede projekt har medført, at virksomheden er gået fra reaktivt til proaktivt samarbejde med kunderne og at der er sket en transformation i virksomheden, både kulturmæssigt, forståelsesmæssigt, ledelsesmæssigt og strategisk. Forhold, der både har givet større kunde- og medarbejdertilfredshed og som giver større ordretilgang.