FORCE Technology skal kvalitetssikre 2,5 kilometer ventilationskanaler i rustfrit stål, der skal udskiftes i den nyopførte Niels Bohr bygning i København.

Niels Bohr Bygningen i København, som er planlagt til at skulle rumme store dele af det Naturvidenskabelige Fakultet, er af flere årsager blevet forsinket. En del af forsinkelsen skyldes bl.a., at en tidligere leverandør har installeret VVS-rør og ventilationskanaler i forkert kvalitet i hele bygningen. Det betyder, at 2,5 km rør/kanaler skal udskiftes, inden bygningen kan stå færdig. Fleksibilitet, metallurgisk ekspertviden og on-site OES-analyse har været afgørende for opgaveløsningen.

Niels Bohr bygningen. Foto af Pro Ventilation
Niel Bohr Bygningen. Foto af Pro Ventilation.

Uvildig kontrol og dokumentation af stålkvaliteten

Pro Ventilation, en dansk leverandør af bæredygtige løsninger inden for ventilation og indeklima, har fået den omfattende opgave med at omlægge kanalerne. Grundet omfanget af opgaven og det at byggeriet allerede er forsinket, er det helt afgørende at de nye kanaler, der trækkes lever op til kvalitetskravene.

Søren Christensen fra Pro Ventilation fortæller: ”For at vi kan være helt sikre på kvaliteten af de nye kanaler i rustfrit stål, der skal trækkes i bygningen, har vi haft brug for en uvildig ekspert, der kan tjekke og dokumentere kvaliteten af de leverancer vi får fra vores leverandører.”

Opgaven med at trække nye kanaler i bygningen er en større opgave, hvor Pro Ventilation løbende får leveret materialer fra deres leverandør. Pro Ventilation skulle derfor bruge en ekstern ekspert til at kvalitetssikre hver eneste leverance og som havde mulighed for at sende en tekniker ud med relativt kort varsel.

Søren Christensen fra Pro Ventilation siger: ”Byggeriet er allerede forsinket, og det derfor ekstra vigtigt, at FORCE Technology udviser denne fleksibilitet, så arbejdet ikke står stille, fordi vi venter på en leverandør.” 

Hurtig og fleksibel metode med on-site OES-analyse

Det var samtidig afgørende, at leverandøren havde det rette udstyr til at foretage kontrollen, vurdere analyseresultaterne og samtidig give svar relativt hurtigt, så byggeriet kunne komme videre. Pro Ventilation kontaktede FORCE Technology, som blev bedt om at løse opgaven.

Specialist Ole Petersen fra FORCE Technology fortæller: ”Vores avancerede OES-analyseudstyr giver os mulighed for at lave on-site analyser for vores kunder, hvilket er både hurtigere og mere fleksibelt for kunden.” Ole Petersen fortsætter: ”Ved en laboratorieanalyse ville man udtage en prøve af det pågældende stål, som indsendes til laboratoriet, hvorefter man efter 1-2 dage kan give svar på, hvad det indeholder, og om det lever op til de krav, der er aftalt med leverandøren.”

Ved en OES-analyse genereres en gnist i overfladen, hvor apparatet anvendes, hvilket efterlader et lille ’tændsår’ i overfladen. OES-metoden anvendes udelukkende til metalliske materialer og er særligt anvendeligt i tilfælde, hvor der er behov for en bestemmelse af kulstofindholdet i materialet, og hvor det ikke betyder så meget, at man efterlader et ’tændsår’ i overfladen. Det kan fx være store stålkonstruktioner i byggebranchen eller som her ventilationskanaler og VVS-rør.

OEM-analyse i Niels Bohr bygningen. Foto af Pro Ventilation
On-site OEM-analyse er hurtig og fleksibel. Foto af Pro Ventilation. 
Tekniker udfører OEM analyse i Niels Bohr bygningen. Foto af Pro Ventilation
Tekniker udfører en on-site OEM-analyse. Foto af Pro Ventilation.

Stor grad af fleksibilitet

Når man anvender OES-analyseudstyret, får man med det samme en indsigt i hvilke grundstoffer, der findes i materialet, hvilket giver en hurtig indikation på, om materialet er, som det skal være. De resultater bliver dog samtidig gennemgået af en af FORCE Technologys metallurger, som sikrer, at det rustfri stål lever op til alle kravene, som er sat af bygherren. Derefter udarbejdes en rapport efter hver stikprøvekontrol, som sikrer Pro Ventilation en uvildig og grundig dokumentation, som de kan fremsende til bygherren.