Industriens Kompositlaboratorium samarbejder med den danske virksomhed Tuco Marine Group om at udvikle en ny generation af både lavet af kulfiberforstærkede kompositmaterialer. 

Den danske virksomhed Tuco Marine Group blev stiftet i 1998. Virksomheden var oprindeligt et værft med fokus på lystbåde. I dag er fokus ændret, og virksomheden beskæftiger sig med fremstilling af lette konstruktioner som f.eks. skrog og andre store strukturer i kompositmaterialer – både til den maritime sektor og til helt andre industrier.

Ændret fokus kræver større viden

Tuco Marine har indgået et samarbejde med IKL med det formål at optimere kompositmaterialet og designet på deres bådserie, ProZero, med henblik på at opnå en lettere og mindre ressourcekrævende bådserie. 

Tidligere var Tuco Marine udelukkende en ordreproducerende virksomhed, hvor kunderne leverede design- og materialespecifikation. Med den nye bådserie skal virksomheden selv stå for design og godkendelse, hvilket kræver stor viden om materialeegenskaber, beregninger og de nødvendige godkendelser; en viden, som IKL kan bidrage med.

Reduktion af omkostninger skal fastholde produktionen i Danmark

Målet er at designe én bådtype med forskellige anvendelsesmuligheder, f.eks. arbejdsbåde, redningsbåde eller højhastighedsbåde. Samtidig er det nødvendigt, at produktionstiden reduceres, så virksomheden bliver konkurrencedygtig nok til at fastholde produktionen i Danmark.     

Det letteste design, der er fundet, er et CFRP-baseret (carbon fiber reinforced polymer) design, som reducerer vægten med 35 %, mens materialeomkostningerne kan reduceres med 24 %. For også at minimere produktionsomkostningerne fokuseres der i sidste step i designfasen på en reduktion af produktionstiden, hvilket kræver et tæt samarbejde med Tuco Marines medarbejdere.


Tuco Marine Group båd
Tuco Marine Group båd