Kraftig opvarmning ved produktion af isoleringsmateriale giver overskudsvarme, som udnyttes til at forsyne fjernvarmeforbrugerne i Hillerød.

Nordisk Perlite fremstiller isoleringsmaterialer af vulkansk sten. Den kraftige opvarmning i to gasovne til 1100 °C ekspanderer råmaterialet til 20 gange det oprindelige volumen.

Varmen skal flyttes gennem landskabet

FORCE Technology var rådgiver for Hillerød Kraftvarme i forbindelse med etablering af de tekniske anlæg, som skal få overskudsvarmen ”flyttet” fra fabrikken til fjernvarmenettet.

Afstanden fra fabrikken til fjernvarmenettet er ca. 2 km. Derfor var det nødvendigt at etablere en transmissionsledning, der løb over marker og hestefolde for at blive koblet på den store hovedtransmissionsledning.

Fabrikken har etableret røggaskedler, som udvinder overskudsvarmen fra procesluften, og der er opført en teknikbygning med pumper, varmevekslere, el-tavle og automatik. I den forbindelse hjalp vi også med at kvalitetssikre svejsearbejdet.

 

Gevinst for både Nordisk Perlite og Hillerød Varme

Transmissionsledningens kapacitet er dimensioneret til en effekt på 2,8 MW, men efter de første måneders drift har anlægget kørt med en effekt på op til 3,4 MW ved optimering af tryk, flow og temperaturer, som giver virksomheden en lavere tilbagebetalingstid end projekteret.

Virksomheden producerer i toholdsskift hele året, så overskudsvarmen til fjernvarmenettet er ca. 6.000 MWh pr. år, hvilket svarer til varmeforbruget i ca. 400 enfamiliehuse.

Potentiale for andre industrivirksomheder

Andre industrivirksomheder med overskudsvarme, har også gode muligheder for at udnytte overskudsvarmen, hvis temperaturen er tilstrækkelig høj, og der ikke er for langt til nærmeste fjernvarmenet.

 

Kontakt os, for at høre om det også er en mulighed for din virksomhed.

Arthur Hotels

Case

Energi- og driftsoptimering fremmer grønt image

Arthur Hotels har sikret optimal driftsøkonomi og reduceret CO2-udledning med assistance fra os.