Københavns Lufthavn, CPH, har en vision om at blive Nordeuropas trafikknudepunkt. FORCE Technology bidrager til at dokumentere, at CPH overholder kravene til luftkvalitet.

Københavns Lufthavn, CPH, har en vision om at blive Nordeuropas trafikknudepunkt og ønsker at nå visionen på en ansvarlig måde. CPH investerer derfor i arbejdet med miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og inddrager undervejs de interessenter, der kan bidrage positivt hertil. En af disse interessenter er FORCE Technology, der bidrager til at dokumentere, at CPH overholder kravene til luftkvalitet. 

CPH - en miljøbevidst lufthavn

CPH er Danmarks største lufthavn og forbinder dagligt danske virksomheder og mennesker med resten af verden. CPH ønsker at blive Nordeuropas vigtigste internationale lufthavn og trafikknudepunkt – og er godt på vej: I 2013 satte CPH for tredje år i træk passagerrekord med 24,1 millioner passagerer, og CPH beskæftiger i dag ca. 2.200 medarbejdere.  Københavns Lufthavn er base for i alt 23.000 arbejdspladser.

Det stigende antal passagerer i CPH medfører dog også mere trafik, flere fly og flere biler i nærområdet og kan i sidste ende føre til flere miljøpåvirkninger. CPH har derfor stort fokus på bl.a. måling og overvågning af luftkvalitet for at sikre, at lufthavnens drift overholder krav fra myndigheder og er til mindst mulig gene for lufthavnens omgivelser.

Det er Miljøafdelingen i CPH, der beskæftiger sig med lufthavnens miljøperformance, herunder med måling og overvågning af luftkvalitet. ”Måling af luftkvalitet er en vigtig parameter for Københavns Lufthavn, både fordi det er et krav i vores miljøgodkendelse, og fordi vi ønsker at sikre god luftkvalitet for de mennesker, der færdes på og tæt ved lufthavnens faciliteter, bl.a. lufthavnens naboer”, fortæller Peter Schøn, Miljøkoordinator i Miljøafdelingen i CPH.

FORCE Technology måler luftkvaliteten på CPH

FORCE Technology har siden 2012 varetaget overvågning af luftkvalitet for CPH. Overvågningen foregår ved, at der er opstillet to målestationer ved lufthavnens hegn, der måler partikler i luften, øst og vest for terminalområdet. Helt konkret måler FORCE Technology mængden af: 
  • NO
  • NO2
  • NOx
  • PM2,5.  
Dataen, der indsamles på målestationerne, bliver formidlet direkte til en hjemmeside, hvor CPH kan aflæse data fra målingerne på daglig basis. Dermed kan CPH selv holde øje med luftkvaliteten og sikre sig, at grænseværdierne bliver overholdt.

”Vi valgte FORCE Technology som samarbejdspartner til overvågning af luftkvalitet, da de levede op til vores kriterier om effektivitet og pris i opgaveløsningen”, udtaler Peter Schøn. Samarbejdet mellem CPH og FORCE Technology løber i tre år ad gangen, hvorefter en ny, treårig aftale kan forhandles. ”Vi har været og er tilfredse med FORCE Technologys høje niveau i forhold til faglighed, præcision og service i opgaveløsningen”, siger Peter Schøn.
CPH Måleskur syd
Den ene målestation, placeret øst for terminalområdet.
CPH Måleskur syd
Målestationen placeret vest for terminalområdet.
CPH luftkvalitet målinger
Eksempel på resultater, CPH kan aflæse direkte på nettet via en hjemmeside.