Produktverifikation af meget store flowmålere er en udfordring på grund af flowmålersystemernes ekstraordinære størrelse. Endress+Hauser og FORCE Technology tog udfordringen op i fællesskab

Endress+Hausers ekstraordinært store målesystem

Endress+Hauser er en førende aktør inden for måleinstrumentering og tilbyder ydelser og løsninger til industriel procesmåling. De vigtigste områder omfatter løsninger inden for flow, niveau, tryk, temperatur, digital kommunikation og optimering af processer til effektivisering af økonomi, sikkerhed og miljø.

I et kundeprojekt leverede Endress+Hauser et custody transfer skibsladningsmålesystem, hvor produktverifikation af hele systemet var påkrævet. Målesystemet er meget stort og har en kapacitet på 16.000 l/time med markedets største Coriolis målere, som er op til 2 meter i selve målerhuset.

Endress+Hauser er i øjeblikket ikke godkendt til at udføre en fuldstændig produktverifikation, som er nødvendig for at tage flowmålesystemet i brug. De kontaktede derfor FORCE Technology, som er autoriseret til at udføre de tests, der ligger til grund for produktverifikation af flowmålesystemer, og som samarbejder med FORCE Certification, der som notificeret organ udfører selve verifikationen i overensstemmelse med det europæiske måledirektiv, MID.

Produktverifikation af flowmålere – en udfordrende øvelse

Siden 2006 har produktverifikation af flowmålere og -målersystemer været obligatorisk i henhold til MID-direktivet. Alle flowmålere og -målersystemer i Europa skal typegodkendes og produktverificeres i overensstemmelse med MID-direktivet, inden de bliver taget i brug.  

Netop på grund af de ekstraordinære størrelser og en ofte upraktisk placering i havne, havneudløb og på platforme er produktverifikation af de store flowmålere og -målersystemer udfordrende inden for legal metrologi. Verifikation kræver desuden specialudstyr og kan kun udføres af et organ, der er godkendt til produktverifikation i henhold til MID-direktivet.

Da Endress+Hauser ikke selv var godkendt til at udføre den fulde produktverifikation i henhold til MID-direktivet, stod virksomheden over for en udfordring i den pågældende kundeopgave.

Pionerarbejde inden for legal metrologi

Endress+Hauser bad derfor FORCE Technology gennemføre de tests af målersystemet, der er forudsætningen for en produktverifikation. 

En del af verifikationsprocessen består bl.a. af en kalibrering med en ’mastermåler’ med høj kapacitet og anvendelse, som Endress+Hauser var ansvarlig for at anskaffe.  FORCE Technology overværede kalibreringen med denne mastermåler og gennemgik systemets anvendelsesområde og tekniske dokumentation. Endvidere besøgte FORCE Technology opstillingsstedet for at udføre produktverifikation af målersystemet.

Samarbejdet om verifikation af målersystemer i denne kaliber er blandt de første af den slags i Europa og er derfor et stykke pionerarbejde inden for legal metrologi. 

Mr. Alp Camci, projektleder ved Center of Competence Oil & Gas i Endress+Hauser Reinach, konkluderer:

FORCE Technology har i et tidligere samarbejde med vores lokale salgsorganisation i Danmark vist sig som en kompetent og pålidelig partner i forhold til de specifikke krav til denne type opgave. FORCE Technology har været med fra starten af dette projekt og har støttet os med indledende gennemgang af dokumentationen og med rådgivning under hele verifikationsprocessen. FORCE Technology har været fleksibel med hensyn til kundetidsplaner on-site med meget motiverede og kompetente medarbejdere. Endelig blev projektet afsluttet i fuld overensstemmelse med kundebehov, lovkrav og projektets tidsramme”.

Endress+Hauser Promass meter
Proline Promass 84 X Coriolis flowmeter af Endress+Hauser anvendt i målesystemet.