Fabrikanter af høj-kvalitets sømløse metalringe bruger P-scan system 4 som integreret element i avanceret produktionskontrolsystem.

FORGITALs metalringe

FORGITAL® Gruppen fremstiller og leverer sømløse valsede og smedede metalringe til anvendelse i industrianlæg overalt i verden. Ringene fremstilles af stål, nikkel, titanium og kobberlegeringer, og de kan udformes såvel med et rektangulært tværsnitsprofil som med et kurvet tværsnitsprofil. 

FORGITAL® Gruppen kan levere et stort sortiment af ringe med vægt fra 10 kilo op til 40 tons og med diametre på op til 8 meter. Ringene anvendes i et stort antal industrielle sektorer som eksempelvis mineindustri, offshore og den meget krævende rumfartsindustri, hvor fejlfrie produkter er et absolut krav.

Ringene blev tidligere inspiceret for fejl og homogenitet ved manuelt udførte ultralydmetoder. FORGITAL fandt imidlertid, at der var et behov for automatiseret udførelse af inspektionen og for en detaljeret dokumentation af kvalitetskontrollen.

Den første løsning

Den første løsning på automatiseret inspektion med ultralyd blev installeret hos FORGITAL Italy allerede fire måneder efter demonstrationen. FORCE Technology leverede styreskinner til ultralydproberne og P-scan 4 til dataopsamling, analyse og præsentation. I ringens inspektionsfase blev styreskinnerne monteret midlertidigt i en stor drejebænk i stedet for skæreværktøjet.
Automatiseret ultralydsinpektion af en metalring med, der er 3 meter i diameter, hos FORGITAL i Italien.
Automatiseret ultralydsinpektion af en metalring med, der er 3 meter i diameter, hos FORGITAL i Italien.

Den anden løsning

FORGITAL har en mangeårig stærk tradition for uophørligt at forbedre arbejdsprocesser og kontrolmetoder. Som konsekvens heraf blev den mekaniske opstilling til inspektionen med ultralyd ændret markant i 2001. I den nye opstilling blev der brugt en helt ny maskine til at rotere lodret stillede ringe med en diameter på op til tre meter under inspektionen. 

Til den opstilling leverede FORCE Technology permanent monterede probeskinner med fleksible probeholdere. Inspektionen foretages samtidig på ringens forside og yderside, mens den roteres. Efter hver hele omdrejning af ringen flyttes proberne automatisk et lille stykke sideværts, indtil hele ringen er fuldstændig undersøgt. Der inspiceres med op til otte prober samtidig.

Den tredje løsning

Den franske virksomhed Forges Maurice Dembiermont, som er en del af FORGITAL Gruppen, fremstiller også metalringe ved smede- og valseprocesser. Virksomheden fik i 2004 leveret et inspektionsudstyr, som er en udvikling af det system, der blev leveret til FORGITAL Italy i 2001. Systemet til den franske virksomhed er designet til at inspicere ringe med en diameter på op til otte meter.

FORCE Technology har til systemet leveret probeskinner med probeholdere, der har trykluftfjedre. Utralydproberne kan derfor automatisk tilpasse sig en kurvet overflade af ringens endeflader. P-scan 4 Flex med otte kanaler blev valgt til dataopsamling, analyse og præsentation, fordi P-scan 4 Flex kan udbygges til også at håndtere inspektion med hvirvelstrøm.

Forges Maurice Dembiermont har således forberedt sit inspektionssystem til en yderligere styrkelse af produktionskontrollen engang i fremtiden.