Forkert emballage og produktionsværktøj kan være det rene gift for fødevarerne, forbrugerne og for virksomhederne. FORCE Technology sikrer danske virksomheders adgang til viden om materialeanvendelse.

Den emballage og de produktionsværktøjer, som vores fødevarer kommer i berøring med – de såkaldte fødevarekontaktmaterialer – kan forurene fødevarerne med giftige og hormonforstyrrende stoffer.

Danske virksomheder som Fiskars Brands Danmark A/S har derfor behov for viden om valg af materialer til fødevareformål.

Eksportvirksomheder: indviklet lovgivning 

Fiskars er kendt for sit køkkengrej, bestik og service, der bl.a. udvikles i Danmark, men produceres rundt omkring i verden. Virksomheden sælger til hele Europa – men lovgivningen for materialer til fødevarekontakt er forskellig fra land til land og derfor vanskelig at overskue. 

”For Fiskars er det afgørende, at vi overholder lovgivningen omkring fødevarekontaktmaterialer. Vi ønsker altid at levere gode og sikre produkter. Vores brand står for troværdighed. Så vi har brug for let og hurtig tilgang til oplysninger om de enkelte landes lovkrav, der hele tiden ændrer sig”, siger kvalitetschef Henning Hansen fra Fiskars.

Systemet, som FORCE Technology løbende opdaterer, samler alle relevante oplysninger ét sted. Systemet er afgørende for, at vi kan opfylde både myndighedernes og kundernes krav til vores produkter Henning Hansen / Kvalitetschef, Fiskars Brands Danmark A/S

Skræddersyet styringsværktøj

Fiskars og FORCE Technology har sammen udviklet et styringsværktøj til at evaluere fødevarekontaktmaterialer, hudkontaktmaterialer og emballager med. 

”Fødevareregionen er glade for systemet, vi bruger til definition af kravene til vores leverandører og som grundlag for laboratorietests. Systemet, som FORCE Technology løbende opdaterer, samler alle relevante oplysninger ét sted. Systemet er afgørende for, at vi kan opfylde både myndighedernes og kundernes krav til vores produkter”, slutter Henning Hansen.

Erfa-klub: Fødevarekontaktmaterialer

Bliv medlem af et aktivt forum for videndeling om fødevarekontaktmaterialer