FORCE Technologys nyeste karakteriseringsudstyr anvendes bl.a. til tilstandskontrol af plastemner. Dermed kan kritiske materialenedbrud med katastrofale konsekvenser undgås.

FORCE Technologys nyeste karakteriseringsudstyr på polymerområdet er et GPC (Gel Permeations Chromatografi) system.

GPC-systemet er baseret på en analytisk teknik, der kan anvendes til at bestemme molekylvægten og molekylvægtsfordelingen i plast-, gummi- og kompositmaterialer og andre højmolekylære materialer som malinger og coatings.

Ved denne teknik opløses en lille prøve af materialet i et passende opløsningsmiddel, som efterfølgende injiceres på et kolonnesystem, der separerer de opløste molekyler (polymerkæder, blødgørere, proceshjælpestoffer mv.) efter størrelse, og som slutteligt detekteres med en eller flere detektorer (brydningsindeks, viskositet eller lysspredning) alt efter hvilken komponent eller parameter, der skal bestemmes. På den måde kan plastmaterialets enkeltkomponenter, men især polymerkomponenten, der er hovedansvarlig for plastmaterialets egenskaber, karakteriseres.

Teknikken anvendes bl.a. i olieindustrien

”Vi hilser det nye udstyr velkommen”, udtaler polymerspecialist Afshin Ghanbari-Siahkali, National Oilwell Varco. ”Vi vil gøre brug af ekspertisen bl.a. i forbindelse med vurdering af levetiden af plastmaterialer i rør til olieindustrien ”.

Virksomheden producerer bl.a. fleksible rør, der anvendes, når der skal indvindes olie.  Her er det vigtigt at kende restlevetiden, da materialenedbrud er yderst kritisk og kan få katastrofale konsekvenser.

Forudsigelse af restlevetid i given brugssituation

Specielt, når man taler om nedbrudte, ældede eller ligefrem havarerede plastprodukter, vil en formindsket (eller forhøjet) molekylvægt sige noget om, hvad plasten har været udsat for, og hvor nedbrudt den er. Og dermed kan restlevetiden i en given brugssituation forudsiges.

Mange brancher ventes at drage nytte af GPC-teknikken. Både medicobranchen, energisektoren og apparatindustrien anvender plast, hvor levetiden er vigtig, og hvor skader og havarier er kritiske.