Mobiltelefoner, routere, læsere til ID-kort og tetra radioer er bare nogle af de moderne devices, som kan udfordre et apparats immunitet overfor høje feltstyrker.

Hvis apparatet udsættes for disse devices, kan det resultere i et ubrugeligt apparat og høje serviceomkostninger til producenten.

I FORCE Technologys reverberation-kammer i Aarhus kan man få testet sit apparats immunitet overfor meget høje feltstyrker – helt op til 500 volt pr. meter. Det er en markant højere feltstyrke, end man kan teste for i de traditionelle EMC-kamre.

“Vi kan tilbyde vores kunder at teste for de høje feltstyrker både i udviklingsfasen, og når produktet er færdigt. I dag er standarderne – som fx CE-mærket – en faktor 5-10 lavere, end hvad der kræves i den virkelige verden. De tager ikke højde for de moderne scenarier, hvor der ofte er ting, som fx mobiltelefoner og andre håndholdte enheder i nærheden”, forklarer specialist i EMC og Wireless hos FORCE Technology, Rasmus Brun Behnke.

Når et produkt bliver påvirket af radiofelter, kan det typisk være et problem i forhold til kabinettet, der skal være af metal i stedet for plastik, eller i forhold til ledninger.

“Det kan være dyrt at producere apparater, der efterfølgende viser sig ikke at være immune overfor høje feltstyrker både i forhold til at skulle yde service på dem, men også når det gælder producentens renommé”, siger Rasmus Brun Behnke.

“I dag forventer folk ikke, at det fx er et problem at lægge en mobiltelefon ovenpå et apparat”.

Tæt på nul fejl

Hos Kamstrup A/S i Skanderborg, som bl.a. producerer varmeenergimålere til fjernvarmeværker, har man benyttet reverberation-kammeret i udviklingsfasen af en ny varmeenergimåler.

“Reverberation-kammeret har givet os mulighed for at gå ud over de gængse tests, selvom produktet er typegodkendt. Vores mål er, at apparaterne er så tæt på nul fejl, som overhovedet muligt”, siger Allan Jensen, Development Engineer, Kamstrup A/S.

De høje feltstyrker, som apparatet blev udsat for, afslørede nogle fejl, som var gået igennem nåleøjet. Da softwaren blev ‘stresset’ af feltstyrkerne, viste der sig en fejl relateret til initialiseringsværdier i radiokredsløbet i den trådløse måler.

“Vi fandt ud af, at der var en fejl, men det viste sig senere, at fejlen blev udbedret ved at vores software initialiserede værdierne en gang i timen”, siger Allan Jensen.

Anderledes så det ud med den optiske kommunikationsflade, som holdt op med at fungere ved stresstesten. Her viste det sig, at kommunikationsbaudraten sandsynligvis var blevet sat skævt op, og at den vedblev med at fejle, indtil en eventuel genstart.

“Det giver god mening for os at teste vores produkters immunitet mod høje feltstyrker i udviklingsfasen, så vi undgår reklamationer – også selvom der er få fejl”, siger Allan Jensen.