En revision af forretningsplanen med ændrede fokusområder har givet CleanTech Danmark A/S en væsentlig ordretilgang fra kunder over hele landet.

CleanTech Danmark A/S i Ruds Vedby startede i 1986 som et enkeltmandsfirma med erhvervsrengøring, vinduespolering og specialopgaver inden for rengøring. I dag er der 22 ansatte, og ydelserne er udvidet til  bl.a. højtryksrensning af vaskehaller på tankstationer, facaderengøring og imprægnering. 

Adm. direktør og ejer Bjarne Andersen blev kontaktet af FORCE Technologys innovationsagenter, der tilbød et gratis innovationstjek af virksomheden. 

Ordningen med innovationstjekket kører i regi af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og har til formål at skabe vækst og innovation hos små- og mellemstore virksomheder ved hjælp af vidensformidling fra bl.a. de godkendte teknologiske servicevirksomheder. 

Innovationstjekket identificerede behov for en opdatering af CleanTech’s forretningsplan, og virksomheden blev tildelt en videnkupon hertil.

Tildeling af videnkupon

”Jeg var lidt kritisk i starten”, fortæller Bjarne Andersen. ”Vi var ikke vant til at få hjælp fra det offentlige, og troede ikke, at vi kunne få tildelt midler til at udvikle vores forretningsplan”.

Hvad vil man med sin virksomhed?

”Vi fik hjælp af en konsulent fra FORCE Technology, der guidede os i forhold til, hvordan man udvikler en forretningsplan” fortsætter Bjarne Andersen. ”Der blev udarbejdet en arbejdsproces tilpasset vores virksomhed, hvor jeg til hvert møde med konsulenten fik hjemmeopgaver."

"Som eneejer har man en masse overvejelser i hovedet, som man er usikker på. Herunder hvad man vil med sin virksomhed. Konsulenten stillede kritiske spørgsmål, der skulle hjælpe med at afklare forskellige udfordringer, og det var meget lærerigt. Jeg skulle bl.a. sætte budgettal på vores forskellige forretningsområder og tage beslutning om fremtidige indsatser."

"Tidligere havde jeg set områderne som et hele. Nu har jeg fået en struktureret plan, som vi kan udvikle os ud fra, og jeg ved, hvilke områder og hvilke markeder, der skal fokuseres på. Samtidig hjalp konsulenten mig med at genfinde firmaets værdier, som hurtigt ’forsvinder’ i en hektiske hverdag, hvor økonomien i perioder er stram”.

Distance fra konkurrenter giver nye ordrer

”Efter revisionen af forretningsplanen ved jeg, hvad der giver værdi for vores kunder og dermed for vores virksomhed. Jeg ved, hvordan vi kan distancere os fra vore konkurrenter, og jeg har fået overblik og ro til at se og planlægge fremtiden. Jeg ved, i hvilken rækkefølge, jeg skal prioritere vores services."

Konsulenten fra FORCE Technology har lært mig at stille kritiske spørgsmål til vores forretningsområder – og jeg er blevet god til at formulere mine idéer og planer i forhold til ledelsen og bestyrelsen. Så det var rigtig godt, at få en ekstern konsulent som sparringspartner, - det var faktisk lige det, der skulle til, og jeg er ikke i tvivl om, at forløbet har gavnet min virksomhed”, slutter Bjarne Andersen, der allerede har fået en stor ny ordre ind, fordi man distancerer sig fra konkurrenter og ikke er gået på kompromis med værdinormerne selv i svære tider.

Virksomheden er i øvrigt blevet udnævnt som en af årets leverandører af Uno-X.

Cleantech forretningsplan