Vi kvalificerer Kinas 5 års planer og med nye kosteffektive renluftteknologier, er vi med til at nedbringe luftforurenin-gen, så kineserne snart kan gå uden mundbind.

200 meters sigtbarhed i en gifitg grå dis af luftforurening, der overskred WHO’s grænse 40 gange. Det var realiteterne i december 2015, hvor massiv luftforurening lagde en giftig grå dyne over millionbyen Beijing i Kina.

Men denne dag fik et massivt pres fra offentligheden den kinesiske regering til at udsende den første røde alarm nogensinde. I en periode blev 2.100 virksomheder tvangslukket, og biltrafikken halveret. Og til COP21 i Paris underskrev den kinesiske regering en international, forpligtende aftale.

Også på andre områder skærpes kravene. Det kinesiske marked er drevet af 5-årsplaner, der bl.a. udstikker, hvor meget bl.a. luftforureningen skal begrænses. FORCE Technology har været med til at kvalificere de seneste tre 5-årsplaner ved at sikre, at energiselskaberne kan overholde myndighedernes krav.

Danske cleantech-virksomheder kan tredoble omsætning i Kina

”Nu er vi trådt ind i en ny 5-årsplan for 2016-2020, hvor reglerne er skærpet yderligere. På visse områder er de endda skrappere end miljølovgivningen i Europa. Før var fokus på NOx, nu skal svovl og partikler også reduceres. Det vil sige, at vi nu kigger på alle processer til at rense røgen”, forklarer Kristian Lykkemark, afdelingschef for termisk energi og strømningsmekanik.

Han fortsætter begejstret: ”Lynhurtig tilpasning kræver høj agilitet i en stor organisation, og det er lykkedes takket være de stærke bånd til vores datterselskab i Kina. Det kinesiske marked rykker ekstremt hurtigt i disse år og har et kæmpe potentiale.

Danske cleantech-virksomheder regner med at kunne tredoble deres omsætning i Kina fremover. Og med nye kosteffektive renluftteknologier er vi med til at rykke en kinesisk hverdag uden mundbind tættere på”.

Forurening
200 meters sigtbarhed i en giftig grå dis af luftforurening overskred WHO´s grænse 40 gange.