FORCE Technologys specialdesignede scanningsudstyr foretager revnedetektering og tykkelsesmåling i én arbejdsgang.

Savannah River løber sine næsten 500 kilometer mellem staterne Georgia og South Carolina på vej mod Atlanterhavet. Netop her i South Carolina på flodens sydøstlige side ligger Savannah River Site på et 800 kvadratkilometer stort område. Her har WSRC – Washington Savannah River Company – til huse, og de har ansvaret for de store underjordiske depoter, hvor der opbevares højradioaktivt affald.


Dette miljø stiller store krav til depotets sikkerhed og er en stor udfordring for den inspektion, der jævnligt foretages af depotet. FORCE Technology har taget udfordringen op. Siden 1999 har FORCE Technology nemlig leveret avanceret udstyr til sikker og effektiv inspektion af depottankene på Savannah River Site.

Fjernstyret inspektion

"Opgaven for WSRC rummer flere interessante tekniske udfordringer. Depotet er udformet med en indre tank af stål, der er bygget i en ydertank af beton. Det er ståltankens tilstand, der inspiceres, og det foregår fra hulrummet mellem de to tanke. Adgangen hertil sker gennem lodrette rør med en diameter på højst 15 centimeter og en længde på op til 4,5 meter. Vi har specialudviklet et inspektionssystem, der består af en crawler og P-scan System 4 til optagelse og præsentation af ultralydsdata samt elektronik til fjernstyring af crawleren", forklarer salgschef Jørgen Dam fra FORCE Technology.

Skræddersyet inspektionsudstyr

Udstyret er skræddersyet til WSRC’s behov og de specielle forudsætninger, som udstyret skal virke under. De trange adgangsforhold for crawleren, som både medbringer ultralydprober, videokamera og lys, har kaldt på teknisk innovation og kreativitet. Crawleren og scannersystemet, der fjernstyres fra en målevogn i sikker afstand af tankens radioaktive indhold, foretager i én og samme arbejdsgang tykkelsesmåling og revnedetektering.

"Det er Savannah River National Laboratory, der foretager de regelmæssige inspektioner af de 3,9 mio. liter store tanke, som efterhånden er blevet 50 år gamle. Med det avancerede P-scan-system og crawleren fra FORCE Technology har de et værktøj, der er meget betydningsfuldt i den fortsatte overvågning af tankens sikkerhedsmæssige tilstand", siger Jørgen Dam.

FORCE Technology har siden 1999 leveret crawlere til Savannah River National Laboratorys tankinspektioner. Alle systemerne er tilpasset til deres krav til håndtering og inspektion.