Vi kalibrerer dynamometre med en trækkraft på op til 150 tons for Fanø Kran-Service A/S. Dynamometrene bruges bl.a. til at sikre offshore kraner ikke bliver overbelastet.

I Esbjerg, Danmarks offshorehovedstad, ligger den mellemstore virksomhed Fanø Kran-Service A/S. Virksomheden startede i 1995 og tæller nu ca. 100 ansatte med stor erfaring i at udføre service af høj kvalitet inden for olie-, gas-og vindmølleindustrien og servicere installationer ombord på skibe over hele verden.

Fanø Kran-Service er ansvarlig for at vedligeholde mange typer af komplekse maskiner, herunder kraner og løftegrej. Kranerne kan løfte op til 150 tons, f.eks. containere, rør og andre tunge emner. Sikkerheden skal derfor være i top, så kranerne ikke bliver overbelastede. Går kranen i stykker under drift, kan det forsage store materielle skader og i værste fald personskader.

Dynamometre bruges til at kontrollere kranens lastvisningssystem

En gang årligt udfører Fanø Kran-Service derfor eftersyn af kranerne, hvor de kontrollerer kranernes lastvisningssystem, der viser kranføreren vægten på lasten. Dermed sikres det, at kranen løfter inden for den tilladte vægtgrænse, så den ikke overbelastes. Desuden er vægten afgørende for den pris, der skal afregnes, f.eks. ved transport af godscontainere.

Fanø Kran-Service medbringer deres egne kalibrerede dynamometre til at kontrollere kranens lastvisningssystem. Et dynamometer er en avanceret vægt, der monteres på kranens krog, hvorefter en testvægt hægtes fast på dynamometret. Fanø Kran-Service bruger såkaldte ”waterbags”, som testvægt. De er ca. 10 meter lange og 6 meter i diameter og rummer op til 100 m3 havvand, svarende til 100 tons.

Det er vores opgave at kalibrere dynamometrene fra Fanø Kran-Service, og i 2015 kalibrerede vi 38.

Vi kalibrerer hos kunden og i Brøndby

I vores laboratorie i Brøndby kalibrerer vi dynamometre med en trækkraft på op til 50 tons. For at kunne servicere et stigende antal kunder med store dynamometre, der har en trækkraft op til 150 tons, investerede vi i 2015 i en stærkere krafttransducer. Transduceren er den enhed, som vi kalibrerer dynamometret efter.

Når de store dynamometre med en trækkraft på over 50 tons skal kalibreres, foregår det hos Fanø Kran-Service. De stiller en stor trækbænk til rådighed, og vi kommer med resten af udstyret og vores ekspertviden. Det tager ca. en arbejdsdag at kalibrere de store dynamometre. De mindre dynamometre kan vi kalibrere mindst tre af om dagen.

Fordi vi kan kalibrere de store dynamometre hos Fanø Kran-Service, sikrer vi, at de kun skal undvære dynamometret den dag, kalibreringen finder sted. Derudover sparer de tid og penge på transport af dynamometret.

Vi kalibrerer dynamometrene i henhold til ISO 7500-1, hvilket giver Fanø Kran-Service og vores andre kunder sikkerhed for, at dynamometrene lever op til danske og internationale sikkerhedskrav. Ifølge standarden må angivelsen på dynamometret afvige med op til 2 % i forhold til den på krafttransduceren. Overstiger forskellen 2 % justerer vi dynamometret – enten hos kunden eller i vores laboratorie.

Test af dynamometre hos Fanø Kran-Service A/S. Klargøring af testopstilling.
Testopstillingen ved at blive klargjort. Et sjækel monteres på krafttransduceren.
Den færdige testopstilling inkl. krafttransducer og dynamometer hos Fanø Kran-Service A/S
Den færdige testopstilling. 1.) Blå trækbænk 2.) Krafttransducer 3.) Dynamometer.