FORCE Technology hjælper DONG Energy med at kvalitets-sikre vindmøllefundamenter gennem omfattende rådgivning i Kina og Tyskland.

Den vedvarende energis succes har givet vindmøllerne vokseværk og sendt dem til havs. Men når DONG Energy stiller kæmpevindmøller ud i vandet, så skal de helst blive stående i mange år, så kvalitetssikringen af fundamenternes stål og coating er helt afgørende for DONG Energy.

Da de skulle vælge leverandør af fundamenterne til Walney-vindmølleparkens 102 møller i Det irske hav, gik DONG Energy som før til FORCE Technology for at hente rådgivning.

Kvalitetssikring i Kina

Mens møllerne er vokset, er verden blevet mindre, så møllens fundament kunne lige så godt blive produceret i Kina som i vores nabolag. Derfor har kvalitetssikring af leverancer fået endnu større værdi for hele det producerende Danmark. 

En af de potentielle leverandører til Walney-parkens fundamenter, som vi gennemførte auditering hos, lå da også i Shanghai. Leverancen af fundamenterne gik til EEW i Rostock – hvis underleverandør får stålkonstruktioner fremstillet i Kina!

Bygherrerådgivning

FORCE Technology er ofte med helt fra projekteringsfasen i vindmølleprojekter, som vi var på Horns Rev II. Efter at have bistået DONG Energy i valget af leverandør til Walney – lever de op til standarder for bl.a. uddannelse, svejsekontrol og for coating? – valgte DONG Energy FORCE Technology som bygherrerådgiver på fremstillingen af fundamenterne. 
 
Det gælder også hele stålkonstruktionen til Walney-parkens substation, hvor strømmen fra møllerne samles op og sendes i land.

 

Vished om kvaliteten

Når stålkonstruktioner bankes 20 meter ned i havbunden og rager 20 meter op gennem havvandet, så er vished om kvaliteten af konstruktioner og maling afgørende. Den vished kræver, at bygherretilsynet har viden og erfaring inden for både materialer, svejseprocesser og NDT-kompetencer som FORCE Technology råder over.

 

Vi skaber vished for bygherren både på papirsiden med audits af leverandører og underleverandørers kvalitetsledelsessystemer og gennem vores tilsyn under fremstillingen. Det gælder både, når vi rådgiver på forkant om valg af leverandør og når vi er inde i den løbende vurdering af, om produktionen er i orden. Michael Ambye / FORCE Technology, Projektleder