Et solanlæg skal helst levere energi i alle døgnets solskins-timer. Det er en stor udfordring for anlæggets kedler at varme hurtigt op og køle ned igen hver dag. FORCE Techno-logy hjælper med at sikre forsyningen af grøn energi.

Aalborg CSP A/S har over 25 års erfaring inden for dampkedelindustrien og har leveret dampkedler til nogle af de største concentrated solar power (CSP) solkraftværker i verden. Kedelanlæggene yder op til 50 MW og vejer op til 700 tons.

Ved at undgå unødige driftsstop kan kraftværkerne øge deres produktivitet og dermed opnå en kortere tilbagebetalingstid på anlæggene. Derfor har Aalborg CSP allieret sig med FORCE Technology, som bl.a. sikrer kvaliteten af svejsningerne på dampkedlerne, så dyre produktionsstop undgås på de forskellige sites rundt om i verden.

Vi stoler på jeres anbefalinger

”Vi trækker bl.a. på FORCE Technologys store faglige viden, når vi vælger nye leverandører til vores kedelanlæg. Det er vigtigt i designfasen at få afklaret hvilke materialer, vi kan anvende, og hvordan forskellige ståltyper skal svejses sammen, så vi sikrer os, at kvaliteten er i orden fra starten.

FORCE Technology gennemgår bl.a. svejseprocedurerne for os, så vi er sikre på, at svejsningerne holder til det, de skal, når de dagligt udsættes for store temperatursvingninger”, siger Peter Thomsen, QA manager for Aalborg CSP A/S. ”Vi har forskellige leverandører verden over, og selvom leverandørerne nogle gange selv har en forestilling om, hvordan materialerne skal svejses sammen, holder vi fast i FORCE Technologys anbefalinger, da vi kender kvaliteten af deres arbejde”, fortsætter han.

Analyserer årsagen og foreslår udbedring

”Vi foretrækker selvfølgelig at forebygge frem for at udbedre skader, men i de få tilfælde, hvor der opstår et svejseteknisk problem, analyserer FORCE Technology årsagen, hvor bl.a. svejseprocedurerne gennemgås. Vi får så anvist, hvordan vi udbedrer skaden, så vi hurtigst muligt kan få anlægget til at levere energi igen”, slutter Peter Thomsen.