Ved at undersøge og udbedre en nybygget del af et rensningsanlæg i Bangladesh hjælper FORCE Technology med at sikre forsyningen af rent drikkevand.

Mangel på drikkevand

Rent drikkevand er en mangelvare i et udviklingsland som Bangladesh. Overfladevandet er forurenet af et højt indhold af tungmetallet arsen, og grundvandsspejlet ligger i 75 meters dybde, så det er besværligt at bore efter rent vand. Derfor suger rensningsanlægget vand ind fra den nærliggende flod, som ofte er lige så beskidt som vores kloakvand.

For at øge kapaciteten har rensningsanlægget udbygget deres anlæg med en fase 2, som er en kopi af det eksisterende anlæg, der har fungeret fint i 10 år.  Fase 2 er dog bygget med færre samlinger, dvs. ved at støbe større segmenter ad gangen.

Uvildig gennemgang

Da man havde observeret en del revner i det nystøbte betontankanlæg, ønskede bygherren en uvildig gennemgang af hele byggeriet. FORCE Technology blev af entreprenøren bedt om at besigtige tankanlæggene og vurdere, hvilken indvirkning revnerne ville have på restlevetiden. Vi gennemgik først fase 1 for at få en referenceramme – hvad skal anlægget kunne holde til, og hvordan er driftsforholdene? 

Derefter undersøgte vi konstruktionen i fase 2 visuelt og registrerede alle revnerne. Vi gennemgik også de reparationer, der allerede var foretaget, for at se om de var udført korrekt. I nogle tilfælde levede det udførte arbejde ikke op til specifikationerne og måtte laves om.
Desuden blev beton recepten gennemgået, og den viste sig at være sat sammen på en måde, der resulterede i høj følsomhed overfor udtørring. En anden grund til revnedannelserne var, at de større segmenter, anlægget var støbt i, havde gjort en jævn hærdning svær at kontrollere i omgivelsernes høje temperatur, og betonen hærdede for hurtigt.

Levetiden holder

Vores vurdering er, at rensningsanlæggets fase 2 godt kan overholde den estimerede levetid på 50-60 år, hvis de observerede revner udbedres i henhold til specifikationerne. Rent drikkevand til befolkningen skulle dermed være sikret i mange år.