Mange luksusbiler og entreprenørmaskiner har en GPS-sporingsenhed installeret som tyverisikring.

Fra 1. juni 2016 vil forsikringsselskaber i Danmark kun forsikre dyre køretøjer, hvis de har installeret et sporingssystem godkendt af FORCE Technology.

Når en ny BMW, Mercedes eller Range Rover triller ud fra bilforhandleren, er den med stor sandsynlighed udstyret med en GPS-sporingsenhed, så køretøjet kan spores i tilfælde af tyveri. Sporingssystemer installeres typisk i dyre luksusbiler og entreprenørmaskiner, men anvendes også i lystbåde, lastbiler og containere.

Det er ikke kun køretøjets ejer, der ønsker et sporingssystem til at genfinde sit køretøj – de fleste forsikringsselskaber i Danmark kræver, at en GPS-sporingsenhed er installeret, før de vil forsikre køretøjet.

”Når forsikringsselskaber forsikrer et køretøj, overtager de også en risiko i tilfælde af, at køretøjet bliver stjålet. Risikoen bliver mindre, hvis der er et sporingssystem i køretøjet, idet det er lettere at genfinde et forsvundet køretøj,” fortæller Tine Aabye, ingeniør, Forsikring & Pension, der netop har indført nye godkendelsesregler på området.

Behov for kontrolfunktion

Pr 1. juni 2016 skal alle sporingssystemer til køretøjer have et godkendelsesstempel af FORCE Technology, inden de kan optages på Forsikring & Pensions liste og derefter bruges i forsikringsøjemed. De danske forsikringsselskaber er blevet enige om at lave en fælles liste over godkendte sporingssystemer, som deres forsikringskunder kan vælge fra.

I mange år har virksomheder, der sælger sporingsenheder på det danske marked, blot selv skullet indrapportere deres produkt til Forsikring & Pension med en underskrevet tro & love-erklæring på, at deres produkt opfylder lovkravene. Men det er ikke nok i dag, hvor markedet oversvømmes med importerede GPS-produkter, der ikke alle lever op til myndighedernes krav.

Useriøse produkter sorteres fra

Formålet med det nye kontrolsystem har også været at få frasorteret de useriøse producenter, som ikke har dokumentationen for, at deres produkter fungerer.

”Vi valgte FORCE Technology til at varetage denne nye kontrolopgave, dels fordi FORCE Technology har kompetencerne til det og kender de tekniske lovkrav. Dels fordi vi gerne vil benytte en uvildig og professionel 3. part til at validere, at sporingssystemerne nu også kan det, producenterne siger de kan,” udtaler Tine Aabye og fortsætter:  ”FORCE Technology er en god sparringspartner og yderst kompetent til at varetage kontrolopgaven. Jeg har fuld tiltro til FORCE Technology og det nye kontrolsystem.”

Godkendelsen gik hurtigt

Det har indtil videre været FORCE Technologys oplevelse, at producenterne har taget godt imod den nye ordning og ser det som en mulighed for at beskytte deres forretning og opnå fair konkurrence.

Unik-Sikring i Brande var den første til at få godkendt deres sporingssystem hos FORCE Technology og har været tilfredse med forløbet.

”Da jeg hørte om de nye regler fra Forsikring & Pension, kontaktede jeg FORCE Technology for at sætte gang i godkendelsesprocessen. FORCE Technology var meget behjælpelig med, hvilken information vi skulle have på plads. Så snart vi havde fremskaffet den nødvendige dokumentation, gik det hurtigt med FORCE Technologys godkendelse,” fortæller Villy Grevsen, ingeniør og direktør for Unik-Sikring, Brande.

Han understreger desuden, hvorfor man skal sørge for at få godkendelsescertifikatet i hus: ”Uden godkendelsespapirerne kan man ikke sælge sit produkt med forsikringsselskabernes accept. Så enkelt er dét.”

Den gamle liste slettes

Forsikring & Pensions gamle liste indeholdt omkring 60 sporingssystemer. Hos Forsikring & Pension afventer man spændt, hvor mange producenter, der kommer på den nye liste i forbindelse med, at de nye regler træder i kraft.

”Vi har kørt med en overgangsordning på 3 måneder, hvor producenterne kan få godkendt deres systemer hos FORCE Technology. Pr. 1. juni 2016 sletter vi den gamle liste med sporingssystemer, og så vil det udelukkende være den nye liste med sporingssystemer, der er godkendt af FORCE Technology, der kan bruges i køretøjerne,” påpeger Tine Aabye.