Topsoe Fuel Cell, Risø og FORCE Technology bærer brændselscelle-teknologien til markedet: renere, mere levetidsdygtig, til at betale – og fleksibel.

De fossile brændsler holder ikke i længden, det er alle klar over i dag. Hos Topsoe Fuel Cell A/S i Kgs. Lyngby har man længe søgt et realistisk svar på spørgsmålet, hvordan vi omstiller vores energiforbrug til rene og vedvarende energiressourcer. Og hvordan vi på vejen mod målet økonomiserer bedst muligt med de fossile brændsler, som vi trods alt har.

Ny teknologi globalt og lokalt

Derfor satser Topsoe Fuel Cell sammen med bl.a. Risø på udviklingen af brændselsceller, der kan køre og producere strøm og varme direkte på naturgas og en række andre brændsler, f.eks. biobrændsler. Perspektiverne ved den fleksible teknologi er mange. Eksempelvis er visionen om lokalt produceret ren energi på decentrale kraft-varme-værker eller direkte hos den enkelte husstand nu en teknologisk mulighed.

Hos Topsoe Fuel Cell arbejder man samtidig på at få teknologien ud over landets grænser. ”Danmark er i forvejen kendt ude i verden for at skabe nye grønne vækstteknologier”, siger projektleder Claus Friis Pedersen fra Topsoe Fuel Cell. Men det at bringe teknologien til markedet kræver en intens udviklingsindsats.

Tynde celler, mikrotynde overflader

Brændselscelle-stakke, der er effektive og holder længe nok til kommerciel anvendelse – og som er til at betale, har bl.a. krævet udvikling af meget tynde brændselsceller og en mikrotynd coating af de såkaldte interconnects – dvs. plader, der adskiller cellerne i stakken. FORCE Technology behersker som den eneste i Danmark den plasmasprøjt-ningsteknologi, der har gjort udviklingen af den mikrotynde interconnect-coating mulig.

Fælles udviklingsansvar

Topsoe Fuel Cell har samarbejdet tæt med FORCE Technology gennem en række år. ”Vi er glade for at kunne udvide samarbejdet til et egentligt fælles udviklingsansvar”, siger Claus Friis Pedersen og fortsætter: ”Det langsigtede samarbejde med FORCE Technology om procesoptimering er afgørende for at kunne bringe kvaliteten op, prisen ned – og dermed en meget fleksibel energiteknologi til markedet”.