På Statoils raffinaderi i Kalundborg er sikkerheden i højsædet, derfor skal produktionsanlægget jævnligt tjekkes. 

FORCE Technology undersøger og vurderer delkomponenter for Statoils Inspektionsafdeling og giver hermed virksomheden et overblik over tilstanden af procesanlægget.

Statoil foretager planlagte shut downs forskellige steder på raffinaderiets trykbærende forædlingsudstyr i Kalundborg. Der er brug for en vurdering af f.eks. rør og ovnes tilstand, så sikkerheden altid er i orden. De lovpligtige undersøgelser skal foretages indenfor en begrænset tidsperiode.

Økonomi vigtig faktor

”Det er forbundet med store økonomiske omkostninger at udskifte dele af anlægget. Derfor er det vigtigt for os, hvis I har hjulpet os med at vurdere, at en del af anlægget godt kan køre en godkendt tidsperiode mere. Det er et spørgsmål om, vi skal lave en kæmpe reparation nu, eller om komponenten kan holde nogle måneder eller år endnu.

Store stop i produktionen skal helst være planlagte, og det betyder meget, at vi kan fortsætte med producere i dag i stedet for f.eks. først om fjorten dage”, udtaler Claus Peter Christoffersen, Engineer – Equipment Inspector.

I den sammenhæng er det vigtigt for Statoil, at undersøgelserne er ”ikke destruktive”. Så bliver anlægget ikke skåret i stykker, hvis det ikke er nødvendigt, og udgifterne til vedligehold bliver ikke øget unødigt. Resultaterne af undersøgelserne skal helst foreligge hurtigt, for det koster mange penge, når produktionen ligger stille.

Som en lægeundersøgelse

”Vi har brug for at vide, om anlægget har det godt eller skidt. Det er lidt lige som en lægeundersøgelse, hvor man får taget nogle prøver og venter på svar fra et laboratorium. Nu er det bare stål, det handler om, og FORCE Technology har dygtige og erfarne folk og et stærkt metallaboratorium til at lave undersøgelserne og konkludere på resultaterne,” fortsætter Claus Peter Christoffersen fra Statoil.

”FORCE Technology er et professionelt og troværdigt firma, og vi kan stole på de resultater, vi får. Anlægget skal altid være sikkert, og vi bruger også resultaterne til at dokumentere overfor myndighederne, hvordan vores besigtigelsesprogrammer sikrer, at forædlingsudstyret er i en god og sikker kondition,” slutter Claus Peter Christoffersen.