TCM er pionerer inden for CO2-opsamlingsmetoder til reduktion af CO2-udledninger.

I disse klimaforandringstider er der øget politisk og teknologisk fokus på at minimere udledningen af carbondioxid (CO2) til atmosfæren verden over. Fossile brændsler fra industrien står for en væsentligt del af CO2-udledningen til atmosfæren, og der er derfor stor interesse for nye teknologier der kan reducere udledningen fra denne sektor.

CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) i Norge er verdens største facilitet til test og udvikling af CO2-opsamlingsteknologier til industrielle anlæg. Ved CO2-opsamlingsteknologier adskiller man CO2’en fra røggassen, for at deponere det et sikkert sted fx i et underjordisk geologisk reservoir.

TCM er i samarbejde med en række partnere og industrielle leverandører ved at teste, verificere og introducere nye teknologier til opsamling af CO2. FORCE Technology er, i kraft af vores høje ekspertniveau inden for luftemissioner, involveret som uafhængig tredjepart i testprocessen.

FORCE Technology måler sammensætning og flow

FORCE Technology udfører tredjeparts verifikationsmålinger for TCM, så det kan dokumenteres at miljølovgivningen overholdes. Udover vertifikationsmålinger, udfører FORCE Technology procesmålinger forskellige steder på anlægget. I nogle tilfælde, har det været nødvendigt at udvikle metoder tilpasset til de særlige betingelser på dette anlæg.

”Resultaterne er vigtige for TCM, idet værdierne uafhængigt verificerer meget lave emissioner af amin-forbindelser og ingen emissioner af potentielt skadelige stoffer. Resultaterne kan ydermere verificere resultaterne fra anlæggets fastinstallerede måleinstrumenter som fx CO2 gasfase analysatorer”, fortæller Dr. Espen Steinseth Hamborg, teknisk chef på TCM.

TCM valgte FORCE Technology som uafhængig tredjepart til test og måling efter en udbudsrunde, hvor FORCE Technology deltog i konkurrence med andre. Indtil videre har TCM haft en god oplevelse med den service og de resultater, som FORCE Technology har leveret:

”Samarbejdet har været godt, og vi har haft mange konstruktive og udbytterige videnskabelige diskussioner. Noget af vores videnskabelige samarbejde, er udgivet i the International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT-12) i Austin i slutningen af 2014”, fortæller Dr. Espen Steinseth Hamborg.

TCM Mongstad
TCM Mogstad 2
TCM Mongstad 3
TCM Mongstad 4