Et møde med FORCE Technology ledte til et samarbejde omkring en specialudviklet pakkemaskine, der har styrket virksomhedens eksportmuligheder.

Trods hård international konkurrence holder den lille Varde-virksomhed Danish Fibres stædigt fast i sine hårdt erhvervede 20 procent af verdensmarkedet for særlige fibre, der giver beton brandhæmmende egenskaber, længere holdbarhed og højere styrke. Et møde med FORCE Technology ledte til et samarbejde omkring en specialudviklet pakkemaskine, der har styrket virksomhedens eksportmuligheder.

Konkurrencen inden for fibre er lige så hård som den beton, fibrene blandes i. Oven i købet er konkurrenterne mange gange større end Danish Fibres, der p.t. tæller 15 ansatte. Ud over det almindelige salg af fibre i forskellige længder og tykkelser har virksomheden derfor udviklet en pakkeløsning med fibertov og mobil cutter, så kunden selv kan klippe i den ønskede længde, on location.

Det giver Danish Fibres en markant konkurrencefordel, og konceptet har vist sig så populært ude hos kunderne, at virksomheden ikke har kunnet følge med efterspørgslen. Man kunne ikke producere nok fibertov med virksomhedens nuværende produktionsapparat. Det problem kunne FORCE Technology imidlertid hjælpe Danish Fibres med at løse.

Ny pakkemaskine

Virksomheden havde brug for at udvikle en pakkemaskine til fibertovet, så de kunne øge produktionen, fortæller Susanne Damgaard fra FORCE Technology. "Jeg gjorde Danish Fibres opmærksom på InnovationsFonden, der netop støtter den type innovation via InnoBooster-puljen. Jeg kunne også bistå med udformningen af ansøgningen, og de var så heldige at få bevilget pengene. Palle Kuntz og jeg diskuterede hvilken type rådgivning der skulle til for at komme i mål med projektet. Vores valg faldt på det rådgivende ingeniørfirma Blaaholm A/S, som har særlige kompetencer inden for produktudvikling".

Tysk certifikat er en blåstempling

Den nye pakkemaskine, der blev designet og bygget med assistance fra det rådgivende ingeniørfirma Blaaholm A/S, blev integreret i produktionen i løbet af efteråret 2017. Med den nye maskine har Danish Fibres kunnet øge produktionen af fibertov kraftigt, så tovet nu produceres 10 gange hurtigere end før. Men interessen er dog stadig så stor, at en række kunder fortsat står på venteliste, ifølge Palle Kuntz. "Kunderne til denne løsning arbejder typisk med transportbeton – især på mobile byggepladser, hvor man hovedsagelig bygger tunneller, nye motorveje, metroanlæg og lignende. F.eks. er vi med i den store udvidelse af motorvejen omkring Hamborg og overdækningen af den motorvejsstrækning, der går gennem det centrale Hamborg. Kundernes interesse er øget betydeligt, efter at vi har fået de tyske myndigheders godkendelse af konceptet. DIBT, Deutsches Institut für Bautechnik, har de mest vidtgående krav på området. Derfor ved kunderne, også dem uden for Tyskland, at når vi kan fremvise det tyske certifikat, så er alle formalia i orden." 

Innovation holder konkurrenterne på afstand

Danish Fibres har gennem mange år arbejdet med at sikre løbende udvikling i virksomheden, og Palle Kuntz forklarer, at det holder virksomheden et skridt foran konkurrenterne. "Vi opfandt for mange år siden fremgangsmåden med at blande fibre af forskellig længde i beton", forklarer ejer og direktør Palle Kuntz. "Men da vores patenter udløb, begyndte konkurrenterne at kopiere os, og derfor har vi valgt at satse mere på innovation. Lige som konkurrenterne sælger vi stadig fibre i specialtilpassede længder og volumen til kunderne. Men vi er de eneste på markedet med den mobile pakkeløsning, hvor vi leverer den transportable cutter plus tilhørende fibertov. Så kan kunden selv skære og dosere fibrene efter behov. På den måde forsøger vi hele tiden at se fremad".

Netop innovation er noget man vil satse endnu mere på fremover. Ifølge Palle Kuntz har Danish Fibres mange flere ideer til produktinnovation liggende i skuffen. Dem regner de med at udvikle videre på i den kommende tid, så den lille Varde-virksomhed også fremover kan klare sig i den hårde globale konkurrence.

Eksporten ruller

Danish Fibres polypropylen-fibre iblandes beton for at give ekstra styrke og modstandskraft over for blandt andet brand. Fibrene anvendes i byggerier, hvor der stilles særligt høje krav til betonen som f.eks. Petronas Towers i Kuala Lumpur, det højeste tvillingehøjhus i verden, eller Water Tunnel i London. "Jeg er lige nu i dialog med en kunde i Frankfurt, der vil bruge systemet til tunnelbyggeri, og jeg har netop fået en forespørgsel fra en kunde i Canada", siger Palle Kuntz, der forventer at kunne øge Danish Fibres markedsandel med 20 procent. Desuden forventer han, at virksomheden om et år kan være 20 medarbejdere i forhold til de nuværende 15.