FORCE Technology har udviklet en simulator, der danner grundstammen i et affaldsforbrændingskursus. Kurset bidrager til optimering af driften på de danske affaldsfor-brændingsanlæg.  

FORCE Technologys kursus ’Drift af affaldsforbrændingsanlæg’ indeholder bl.a. simulatorbaseret træning målrettet operatørerne på de danske affaldsforbrændingsanlæg.

Kurset øger operatørernes forståelse for dynamikken i affaldsforbrændingsprocessen og de faktorer, der har indflydelse på den, hvilket giver bedre forudsætninger for driftsoptimering. Simulatorens økonomiske model giver desuden operatørerne mulighed for at se, hvordan driften kan påvirke anlæggets økonomi positivt og negativt.

Vedligeholdelse og drift taler samme sprog

Selvom målgruppen for kurset er operatører fra driften, har flere anlæg, bl.a. I/S Vestforbrænding, valgt også at sende deres vedligeholdelsesfolk på kursus.

Vedligeholdelseschef John K. Olsen fortæller: ”Kursets simuleringsøvelser og erfaringsudvekslingen med de kursister, som arbejder i driften, giver vores vedligeholdelsesfolk forståelse for driftens arbejde. Kurset medvirker også til, at vores medarbejdere i vedligehold og drift får et fælles sprog”.

Ikke langt fra behov til handling

FORCE Technology har udviklet simulatorer siden 1987. Der var derfor ikke langt fra et konstateret behov hos den danske affaldsforbrændingsbranche til idéen om at udvikle en træningssimulator, der kunne bruges som platform for et kursus om affaldsforbrændingsprocessen.

Kurset er løbende tilpasset branchens ønsker på baggrund af kursusevalueringer og dialog med anlæggene.

Tre divisioner, otte afdelinger og 14 medarbejdere på tværs af virksomheden har været involveret i udviklingen af den avancerede undervisningssimulator, som dækker hele affaldsforbrændingsprocessen med en moderne og pædagogisk brugergrænseflade.

Dialog med svenske anlæg

Der findes omkring 320 operatører og et mindre antal vedligeholdelsesfolk på de danske anlæg, og indtil nu har omkring 2/3 af alle operatører og en række vedligeholdelsesfolk været igennem kurset. Vi er derfor nu i dialog med brancheforeningen i Sverige om muligheden for at udbyde kurset til de svenske anlæg.

Der vil derudover være mulighed for at tilpasse simulatoren til andre anlægstyper, f.eks. biomasseanlæg, hvis markedspotentialet er til stede.