Ved at udvikle, fremstille og installere online røntgenmålesystemer til produktionsanlæggene er FORCE Technology med til at sikre høj og ensartet kvalitet og produktivitet hos firmaet LOGSTOR.

LOGSTOR er verdens største producent af præisolerede fjernvarmerør med produktionsenheder i flere lande. FORCE Technology har i starten af 2013 leveret og installeret endnu et online røntgenmålesystem til virksomhedens fabrik i Løgstør, hvor produktionen på specielt de kontinuerte linjer fastholdes og udvides.

Produktivitet og kvalitet er nøgleord

I den hårde internationale konkurrence kan det bl.a. lade sig gøre ved, at virksomheden hele tiden har fokus på optimering af produktivitet og kvalitet og tænker innovativt i forhold til nye produkter og pro- duktionsmetoder. 

”Målesystemerne fra FORCE Technology er med til at sikre den høje og ensartede kvalitet og til at optimere produktiviteten ved bl.a. minimering af spild”, siger Kristian H. Overgaard, som er EVP Technical Director i LOGSTOR.

TwinEye røntgenmålesystemet på produktionslinjen hos LOGSTOR.

Røntgenmålesystemerne er vigtige enheder i produktionen, og med det nyligt leverede system er der i dag røntgenmålesystemer fra FORCE Technology på 5 kontinuert producerende linjer i Løgstør. Alle er de tilpasset LOGSTORs produktion og betjenes af de daglige operatører, som på monitorer tydeligt kan se, hvordan produktionen forløber, og om kvaliteten er i orden. 

Hvis alarmen lyder, kan de hurtigt justere derefter for at minimere eventuelt spild. Rørene produceres i endeløse baner og kan være ganske komplekse og forskelligartede i deres opbygning. Det er naturligvis afgørende, at isoleringen er i orden og har den rette isoleringsevne. 

Medierørene skal ligge præcist i isoleringsskummet, og alarmtrådene skal være korrekt placeret og indlejret i skumisoleringen. Det hele er dermed ’gemt’ i skum og bag en ydre plastkappe og dermed usynligt — bare IKKE for røntgenstråling!

Produktion i Danmark

Dette er et godt eksempel på intentionen beskrevet under Manufacturing Academy of Denmark (MADE), hvor viden fra videncentre som bl.a. FORCE Technology kobles direkte til produktion med henblik på forbedring af produktivitet og fastholdelse og/eller udbygning af produktionsarbejdspladser i Danmark.