Indførelse af LEAN-værktøjer i produktionen har øget leveringssikkerheden og betydet tilgang af ordrer på behandling af kritiske emner samtidig med at overarbejde er minimeret.

Gardit A/S leverer overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse til industrien. En stor del af arbejdet foregår som underleverandører til vindmøllebranchen. Der er knap 200 ansatte på virksomheden.

Redesign og effektivisering var naturlig 

”Vi havde brug for at indføre LEAN-værktøjer i produktionen” fortæller adm. direktør Ole Larsen. ”Dels er det nødvendigt, at vi matcher vores store kunder, der gennem en årrække har arbejdet med LEAN, - dels har vi flyttet en af afdelingerne i nye og større lokaler, hvilket betød, at redesign og effektivisering af produktionsprocessen var naturlig”. 

Gardit A/S modtager bl.a. tårne, bundrammer, aksler og lejehuse fra vindmølleproducenter. Emnerne overfladebehandles og returneres i takt med, at de indgår i kundens produktion. Der er ikke stort lager, så hurtig omstilling fra en emnetype til en anden er et must.

Da Gardits leverancer indgår i kundernes produktionsproces, er det nødvendigt at have samme flow som kunden. ”Man kan sige, at det ofte er kunden, der styrer vores produktionsflow” siger Ole Larsen.

Kursus med indbygget værdistrømsanalyse 

”Vi var i gang med at opbygge et kvalitetsstyringssystem og havde i denne forbindelse et ønske om at forenkle og effektivisere processerne. Derfor valgte vi at kombinere kvalitetssystemet med LEAN-værktøjer.

For at kunne tilegne os den viden, vi behøvede, bestilte vi et virksomhedstilpasset kursus om leanledelse i praksis hos FORCE Technology. Vi valgte, at deltagere skulle være ledere og værkstedsfolk fra hver afdeling. Med i kursusindholdet var gennemførelse af en værdistrømsanalyse i vores egen virksomhed, - og det var en meget spændende og lærerig proces.

Allerede efter kurset kunne vi med en forholdsvis lille indsats skabe større effektivitet i produktionen. Vi fik skåret alt overarbejde væk, samtidig med at vi fik et smidigere produktionsflow, og vi har fået ens forståelse for LEAN og enighed om implementeringsforløbet og hastigheden”.

Alle kunne være med uanset uddannelsesmæssig baggrund 

”Kursusindholdet var praktisk tilrettelagt med øvelser, hvor alle kunne være med uanset uddannelsesmæssig baggrund. Det var meget givtigt og motiverende, idet alle deltagere bød ind med deres synspunkter undervejs – og resultaterne fra værkførerne var ofte meget bedre end de resultater, ledelsen umiddelbart kom med”.

Stor ros og nye opgaver på kritiske produkter 

”Vi har fået stor ros for vores LEAN-arbejde fra vores kunder og vi har tilmed har fået nye typer af opgaver ind, - bl.a. opgaver på kritiske produkter, hvor der kræves ekstra stor proces- og leveringssikkerhed for ikke at forsinke produktionen hos vores kunder”. 

”Arbejdet med LEAN har åbnet mine øjne for, at man ikke behøver at designe en helt ny fabrik for at optimere et produktionsflow, - små banale ændringer, kan flytte rigtig meget, hvis de vedrører nøglepunkter i en værdikæde”, fortsætter direktør Ole Larsen.

Kombination af kvalitet og LEAN 

”Vi er på vej mod at få vores kvalitetsledelsessystem ISO 9001-certificeret, og vi ser arbejdet med kvalitet og LEAN som en samlet pakke, hvor kvalitetsprocedurer, input og output er blevet strømlinet og optimeret. 

Næste step vil være at koble en ABC-costanalyse på vores værdistrømsanalyse. Så tror jeg, vi rigtig vil kunne komme til bunds med at optimere, og jeg tror, at arbejdet med værdistrømsanalyser vil fortsætte mange år frem”, slutter direktør Ole Larsen.