Ledelsen på en statsejet kunstgødningsfabrik i Sydindien var meget tilfreds med FORCE Technologys tilstandsunder-søgelse og ’fitness-for-service-vurdering’ i forbindelse med en planlagt ’turnaround’.

Under en ’turnaround’ bliver hele fabrikken lukket ned på én gang for at gennemgå en grundig inspektion og vedligehold. ’Turnarounden’ på den statsejede sydindiske kunstgødningsfabrik havde en planlagt varighed af en måned.

Erfaren samarbejdspartner

På baggrund af vores erfaringer med ammoniak reaktortanke, metallurgi, avanceret ikke-destruktiv prøvning (NDT) og levetidsvurdering valgte den danske producent af fabrikkens ammoniakanlæg at anbefale fabrikkens ledelse at bruge FORCE Technology til at foretage de nødvendige undersøgelser og vurderinger af den store ammoniakreaktor beholder.

Undersøgelsen af ammoniakreaktor beholderen afslørede flere alvorlige revner, primært omkring svejsesømmene. Dette er særdeles kritisk, da reaktoren arbejder under højt tryk og høj temperatur. Revnerne skulle derfor repareres hurtigst muligt, inden anlægget kunne sættes i produktion igen.

Et tæt samarbejde mellem den tekniske ledelse, den danske producent af ammoniakreaktoren og vores eksperter resulterede i afklaring af de tekniske detaljer og specifikationer, så brintuddrivelse, svejseprocedurer og slutkontrol hurtigt kunne gennemføres.

Ledelsen på den statsejede kunstgødningsfabrik udtrykte sin tilfredshed med både den udførte opgave og samarbejdet med teamet fra FORCE Technology.

Vigtig industri

De petrokemiske kunstgødningsanlæg er samfundsmæssigt set meget vigtige industrier i forbindelse med produktion af fødevarer til den stadigt større befolkning i Indien og andre udviklingslande.