FORCE Technology verificerer hvert år olie- og benzinmålere for KNI A/S, Pilersuisoq. Opgaven løses med stor opmærksomhed på de særlige vejrforhold og på grøn-landsk mentalitet.

KNI A/S, Pilersuisoq varetager forsyningen af flydende brændstoffer til hele Grønland; i alt 16 byer og 53 bygder. Pilersuisoq er den eneste virksomhed inden for sit område på Grønland.


Endvidere driver virksomheden 2 detailkæder med butikker i 10 byer og 53 bygder, tre depoter (food og non-food) samt Duty-Free handel i Grønlands to internationale lufthavne i Kangerlussauaq og Narsarsuaq. De varetager desuden distribution af øl, tobak og vin til hele Grønland.

Tre forskellige brændstoftyper

Pilersuisoq forsyner det grønlandske folk med tre slags brændstoffer – gasolie, petroleum og benzin. Det medfører, at der er tre volumenmålere i hver bygd og fire til fem i byerne. Disse målere skal – ifølge gældende lovgivning – verificeres hvert andet år - og her kommer FORCE Technology ind i billedet.

FORCE Technologys primære opgave er at verificere KNI A/S Pilersusioqs volumenmålere for brændstofudmåling såvel i byerne som i bygderne. Desuden deltager vi - efter retningslinier aftalt mellem Pilersuisoq og FORCE Technology - i inspektion og registrering af bygdeanlæggenes tilstand, samt registrering og styring af Pilersusioqs reservemålere. På store målere med en flowkapacitet større end 100 l/m, er Pilersuisoq en af vores største kunder.

Opgaven udføres efter gældende regler for verifikation, hvilket vil sige hvert andet år. Dog foretages hvert år verifikation i de tre største byer Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, hvor der i Grønland foregår den største udlevering af brændstoffer.

Indgående kendskab til lokalforhold

FORCE Technology har i mange år foretaget verifikation på Grønland og som følge af, at vi kommer i hele Grønland, har vi fået et indgående kendskab til lokalforhold i såvel byer som bygder. Vores inspektion af anlæg i bygderne og registrering af reservemålere er en stor hjælp for planlægningen i Pilersusioqs energidivision.

Vi har hvert år i sommerperioden fast to mand i Grønland. Det ene år verificerer vi den ene del af målerne i Grønland og det andet år den anden del - således at alle målere bliver verificeret med to års interval. Foruden Pilersuisoqs målere, verificerer vi også målere for private olieforhandlere og målere i Grønlands Lufthavnsvæsen.

Naturen sætter dagsordenen

Fordi Grønland er så stort et land, og da naturen spiller en væsentlig rolle i muligheden for at kunne foretage en rejse, adskiller verifikation i Grønland sig betydeligt fra tilsvarende arbejde i Danmark. Arbejdet udføres på brugsstedet, hvilket indebærer en del rejseaktivitet med fly, helikopter og båd.

Transport fra byerne til bygderne foregår altid med chartret båd. Fra FORCE Technology er der derfor kun enkelte personer med indsigt og erfaring i Grønlandske rejseforhold og Grønlandsk mentalitet, som udfører disse jobs.

Verifikationen udføres med udstyr (volumennormaler) kalibreret på FORCE Technologys laboratorium i Brøndby, og i hver eneste Grønlandsk by er der placeret volumennormaler til store målere. Derudover har vores inspektører små normaler med til verifikation af små måleanlæg.

Rejser à fire uger

Hver rejse har typisk en varighed på fire uger. I den periode besøger vi typisk fire eller fem byer og 10-20 bygder, afhængig af område. Verifikation i byerne udføres i snævert samarbejde mellem FORCE Technology, tankforvalteren på Pilsersuisoqs tankanlæg og de private olieforhandlere. 

Samarbejdet med de private olieforhandlere er en vigtig brik i udførelse af verifikation, idet olieforhandlernes tankbiler aftager det brændstof, som anvendes ved verifikation. Således er flere folk samtidig involveret i verifikation af byens volumenmålere. Et mangeårigt samarbejde med de lokale folk og deres indsigt i verifikationsarbejdet er af stor betydning for opgavens udførelse.

Måske, måske ikke?

De specielle Grønlandske vejrforhold betyder, at en planlagt rejse kan ændres fra det ene øjeblik til det andet. Det er en vigtig egenskab at have tålmodighed og at kunne anerkende det grønlandske udtryk ”imaqa” (måske), da den grønlandske natur i alt overvejende grad er bestemmende for, om en rejse kan foretages.

Det betyder, at man konstant skal være opmærksom på vejrudsigter og være bevidst om alternative rejseformer. Desuden er det en hovedregel altid at forsøge at være på forkant med en opgave, også hvis dette betyder arbejde eller rejse om aftenen/natten, eller i week-enderne. Tingene kan hurtigt ændre sig, og man kan aldrig vide, hvad morgendagen bringer.

Bytter om på dag og nat

Verifikation i bygder udfører vi, afhængig af sted, som dagture eller længerevarende ture. Den længste sammenhængende bådtur foregår i disse år fra Aasiaat i Diskobugten til Upernavik i Nordgrønland. Afhængig af vejret besøger vi tre byer og 21 bygder. 

Turen foretages i chartret båd (en 29 fods viknes 900) med én grønlandsk bådfører, og varer 12-14 dage. Vi sejler eller arbejder fra kl. 7.00 om morgenen og mange gange til kl. 02.00 om natten. Hvis muligt, arbejder vi også om natten, hvis tankforvalteren i bygderne er indstillet på det. Det skal her tilføjes, at der i sommerperioden er midnatssol, og at man specielt i bygderne vender op og ned på dag og nat. Vi overnatter i båden i den bygd, vi er nået frem til.

Turen strækker sig over 2.500 km., hvor vi i perioder er så langt fra civilisationen, at end ikke en VHF radio kan anvendes. Mere end én gang har båden ligget vejrlig i en bygd, eller vi har været ude i så hårdt vejr, at vi har været tvunget i nødhavn i nærmeste fjord eller bugt.

En sådan lang bådrejse kræver et indgående kendskab til vejrforhold og det lokale farvand. Heldigvis har vi gennem mange år opbygget et samarbejde med pålidelige og dygtige bådførere.

Indsigt i sprog og kultur hjælper

Vores inspektører har også lært en del grønlandske ord. Specielt i bygderne er det ikke alle grønlændere, som kan dansk. Det kan derfor i visse situationer være en stor hjælp, hvis man kan forstå og tale enkelte grønlandske ord. 

Anerkendelse af mentalitetsforskel og forståelse for grønlandsk levevis er også to egenskaber, som er med til at fremme løsningen af opgaven på Grønland.
Det er altid vigtigt med gode personrelationer - men det er især vigtigt på Grønland, og specielt, når man efterfølgende skal definere et problem enten ud fra en telefonsamtale eller en mail. 

Ud over FORCE Technologys verifikationsafdeling, er vores afdeling i Fredericia også involveret i arbejde for Pilersuisoq, da denne afdeling udfører reparation af specielt store målere. 

Hvert år holder vi et statusmøde med Pilersuisoqs tekniske chef i Energidivisionen. Det er givtigt for både Pilersuisoq og FORCE Technology at drøfte aspekter omkring udførelse af verifikation samt optimal/korrekt anvendelse af Pilersuisoqs udstyr.

Vi har bl.a. taget initiativ til en dialog om mulig opgradering af deres volumenmåleanlæg, idet måleanlæggenes væskedel bevares og visning (tælleværk) og dataoverførelse udføres elektronisk.

KNI A/S

FORCE Technologys medarbejdere er underkastet vejr og vind, når arbejdet foregår på Grønland - her fotograferet i sjældent dejligt solskin.

FAQ