Vand er ikke bare vand. Eksempelvis kan man ikke anvende samme VVS-installation overalt i Danmark, fordi vand-kvaliteten i området, hvor installationen skal udføres, er bestemmende for hvilke materialer, der kan anvendes. 

FORCE Technology fungerer som bindeled mellem forskning og slutbruger og formidler vanskeligt teoretisk materiale på en letforståelig måde.

Der sker mange forandringer på området for installation af brugsvandssystemer, bl.a. anvendes der nu andre materialer end tidligere, og det er ikke altid problemfrit. Det er ikke let at finde materiale i et forståeligt sprog på området.

TEKNIQ og HOFOR lytter til os

TEKNIQ, som er fælles arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen, benytter sig af FORCE Technology som foredragsholder. ”Vi har brug for konkret teknisk information til vores medlemmer, som de kan bruge i deres dagligdag. 

Det får vi fra FORCE Technology, som har et solidt fagligt og veldokumenteret fundament på området og er gode til at formidle ny viden om korrosion i VVS-installationer på en måde, som har stor relevans for vores medlemmer”, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør for TEKNIQ.

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, bruger også FORCE Technology til at give installatørerne i deres område et kompetenceløft, som kan sikre godt drikkevand hos slutbrugeren. ”Vi er meget tilfredse med det indlæg, FORCE Technology har afholdt hos os”, siger Allan Broløs, sektionsleder hos HOFOR. 

”Samarbejdet med FORCE Technology giver altid stor værdi i en videnbaseret verden som vores. Uanset, om det drejer sig om test af vandmålere, faglige indlæg vedr. korrosion eller andet, yder FORCE Technology altid en professionel indsats”, slutter han.

International spidskompetence

”Branchen har svært ved at få den samme viden andre steder; vi har den internationale spidskompetence på dette område”, siger Søren Klinggaard og Frank Fontenay, specialister hos FORCE Technology. 

”Der sker meget på området i disse år, hvor nye materialer anvendes i installationerne”, og de fortsætter, ”Nu er det ikke længere nok at kunne lave en rørinstallation. Installatøren skal også have en basisviden om vand, metalafgivelse, kemi og korrosion for at kunne give deres kunder det rigtige produkt”, slutter de.

Læs mere om korrosionsbeskyttelse og materialer her.

Offentligt byggeri og renovering

Værktøjskassen til dig, der skal træffe beslutninger om bl.a. energioptimering, renovering, skadesopklaring, støjreduktion, miljø og klima - og dokumentere dem.