Apator Miitors har ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde. Men med hjælp fra FORCE Technology kan virksomheden alligevel fremtidssikre sine produkter.

Det er enhver virksomheds mareridt.

Man har brugt mange ressourcer og adskillige år på at udvikle et nyt produkt. Kort tid efter kommer en ny standard med nye krav til produktet. Så er det tilbage til tegnebrættet. Det er spildt tid, og det betyder også tab af konkurrenceevne for virksomheden, der er bagud i forhold til mere velforberedte konkurrenter.

Den virkelighed ville Apator Miitors, der udvikler ultralydsflowmålere til vand og energi, ikke stå i. For at undgå det drog virksomheden nytte af FORCE Technologys standardiseringsarbejde i CEN.

"Vi har altid kendt og anvendt de eksisterende standarder. Men vi ville være mere på forkant med udviklingen af standarderne og sikre os, at vi var klar til de krav, som de ville medføre", siger Kresten Helstrup, der er Product Architecture Manager hos Apator Miitors. 

Indsigt i europæisk udvikling

Men hvordan får en mindre dansk virksomhed den indsigt? Apator Miitors gik til FORCE Technology.

"Her fik vi indblik i, hvordan standarderne bliver til, hvilke tekniske udvalg i Dansk Standard (DS) der var interessante for os, og hvad vi ville få ud af at være med. Det har senest ledt til, at vi med hjælp fra FORCE Technology deltager i det næste møde i det tekniske udvalg for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer under DS", siger Kresten Helstrup.

Det teknisk udvalg hedder S-222, og her fremlægger FORCE Technology nyheder og udkast til nye eller reviderede standarder for området fra CEN. FORCE Technology er medlem af CEN’s tekniske udvalg på området som en del af virksomhedens resultatkontrakter og har også formandskabet i flere af udvalgene. S-222 kommenterer på udkastene, og deltagerne får dermed indsigt i udviklingen af kommende standarder på området – aktuelt bl.a. DS/EN 1434 om varmeenergimålere.

"Til møderne i både erfagrupperne og de tekniske udvalg er FORCE Technology repræsenteret, og det er dem, der fremlægger nyt fra CEN. De ved, hvad der er op og ned i de nye standarder, og deler den information på møderne", siger Kresten Helstrup.

Viden fremtidssikrer produkter

Uden den viden skulle Apator Miitors selv afsætte ressourcer til at deltage i arbejdet i CEN. Og det er ikke realistisk for virksomheden.

"Vi har ikke ressourcer til at deltage eller følge med i den type arbejde på egen hånd. Uden FORCE Technology var der kun ressourcer til at købe eksempelvis DS/EN 1434 og følge den. Nu kommer vi på forkant, og vi får indsigt i, hvad ændringen vil medføre af krav for vores produkter. Dermed kan vi fremtidssikre dem, så vi ikke efter flere års udvikling kommer med et produkt, der er forældet efter få måneder", siger Kresten Helstrup.

Casen er udarbejdet af FORCE Technology og Apator Miitors, og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Casen er del af et samlet casekatalog, der behandler værdien af standardiseringsarbejde for dansk industri.

Vandmålere testes på prøvestand hos FORCE Technology

Case

Erfa-grupper ruster dansk industri

Det styrker danske flow-virksomheder at være på forkant med standardisering.
REFA affaldsforbrændingsanlæg

Case

Standarder er afgørende for optimal drift i affaldssektoren

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.
Susanne Westborg, Specialist hos FORCE Technology har deltaget i den europæiske CEN komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

Case

En enkel standard er en god standard

Dansk indflydelse på europæiske og internationale standarder for faste biobrændsler.
Henrik Gudme fra Dansk Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om standarder.

Case

Indsigt i standarder er ressourcebesparende

Dansk Forening for Kvalitet sparer ressourcer med indsigt i standarden ISO 9001 kvalitetsledelse.