FORCE Technology og Mølbro har med en videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen sammen udviklet en ny metode, der giver øget produktion og højere kvalitet.

Mølbro A/S, der producerer bl.a. plovskær, har en mangeårig og solid erfaring inden for smedebranchen med sigte på planteavlerne, og virksomheden er en markant spiller på verdensplan. 

I 2013 ønskede Mølbro at finde en mere rentabel metode til produktion af plovskær og entrerede derfor med FORCE Technology med hjælp fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens videnkuponordning.

Ved at udnytte hinandens store knowhow har Mølbro og FORCE Technology udviklet en metode, der både øger og forbedrer produktionen uden at gå på kompromis med kvaliteten, hvilket var et ufravigeligt krav fra virksomheden.

Termisk sprøjtning var løsningen

Til dette specifikke formål viste den bedste af flere metoder sig at være termisk sprøjtning i stedet for MAG-påsvejsning. Løsningen var at fastholde Mølbros oprindeligt anvendte materialer, og ændre selve fremstillingsprocessen.

FORCE Technologys mekaniske tests viste, at metoden holdt stik, men den blev dog først endeligt godkendt efter at have været underlagt Mølbros egen test; en ekstrem slidtest, hvor komponenterne bliver udsat for reelt brug på en mark udvalgt af Mølbro. Det viste sig, at den nye metode resulterede i mere holdbare produkter.

”Set fra produktions- og forretningsmæssige vinkler ser Mølbro nødvendigheden i at forbedre vores specialviden og produkter. Men international bevidsthed og forpligtelser spiller også en stor rolle. Det er derfor glædeligt, at projektet i høj grad har givet anledning til nytænkning, som har resulteret i planlægning af helt nye og usete produkter til verdensmarkedet”, fortæller Carsten Jensen, fabrikschef fra Mølbro A/S.

Frugtbart arbejde præsenteres på international konference

Dette frugtbare arbejde er af en sådan karakter, at det præsenteres på International Thermal Spraying Conference i Barcelona 2014. Præsentationen vil, udover at beskrive slid- og metallurgiske egenskaber mv., fokusere på processen og det potentielt større output, der er ved anvendelse af termisk sprøjtning.

Processen gør også flere procestrin ved den traditionelle metode overflødige, hvilket i den sidste ende har en positiv effekt på økonomien.