ISO 9001 om kvalitetsledelse er central for mange medlemmerne af Dansk Forening for Kvalitet og deres arbejde. FORCE Technology er en af de samarbejdspartnere, der holder medlemmerne opdaterede på udviklingen af standarden og hjælper med at oversætte den til hverdagen.

Dansk Forening for Kvalitet (DFK), der er en faglig forening for medarbejdere og virksomheder, som arbejder med kvalitetsledelse, har stor glæde af input fra Force Technology.

"Standarder spiller en enorm rolle for kvalitetsledelse – det vil sige, hvordan man sikrer, at en virksomhed lever op til kundernes forventninger – og ISO 9001 er grundlaget. Den er relevant for alle virksomheder, der arbejder med kvalitetsledelse og optimering af processer, den er et krav i en række brancher og markeder, og andre kvalitetsstandarder er baseret på den", siger Henrik Gudme, der er formand for DFK.

Jo hurtigere i gang, desto bedre

Fordi standarden er så udbredt, er mange virksomheder interesserede i at få indblik i de nye udgaver af den så tidligt som muligt. FORCE Technology sidder med i ISO/TC 176 samt en række underudvalg, der arbejder med udvikling og revision af netop ISO 9001.

"Vores medlemmer har stor glæde af, at FORCE Technology er med. De har fingeren på pulsen og fortæller på forhånd, om kommende forandringer i standarden ¬– f.eks. i artikler i vores magasin eller på konferencer. Det er rart for vores medlemmer at vide, hvilken retning de skal begynde at arbejde i. Jo før man kan komme i gang, desto bedre kan man planlægge arbejdet, og desto færre ressourcer kræver det", siger Henrik Gudme.

Virksomheder sparer ressourcer

Ét er at fortælle, hvad der kommer til at ske. Noget andet er at forklare, hvad det betyder. For det kan være svært at gennemskue, hvad forandringerne vil betyde for den enkelte virksomhed.

"Hvad medfører det f.eks., at et begreb som ‘leadership’ er kommet ind? Når FORCE Technology er med i dialogen i ISO om udviklingen og forstår tanken bag nyt indhold, kan de svare på de spørgsmål og give konkrete eksempler, der gør standarderne nemmere at forstå. Det sparer vores medlemmer for meget arbejde, at de kan få information fra FORCE Technology fremfor at sætte sig med den nye standard og gennemgå den for at finde forandringer og forsøge at forstå dem", siger Henrik Gudme.

Forståelighed giver konkurrencekraft

Virksomhederne sparer ikke kun ressourcer, når FORCE Technology formidler nyt om standarden og gør den forståelig. Når standarden på den vis er let at anvende, bliver den også mere udbredt.

"Og jo flere virksomheder der anvender standarden, desto flere vil opleve de generelle fordele ved ISO 9001 – bl.a. optimerede processer, færre reklamationer og deraf sparede kroner samt en forbedret konkurrencekraft", siger Henrik Gudme.

Samtidig er en dansk repræsentant i den tekniske komité en garant for, at standarden forbliver brugbar for de danske virksomheder.

"Havde vi ikke det, kunne vi meget nemt risikere, at standarden udviklede sig i retning af de amerikanske eller japanske standarder. Det ville gøre den mindre relevant for os", siger Henrik Gudme.

Henrik Gudme fra Dansk Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om standarder.
Henrik Gudme fra Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om stadarder

Casen er udarbejdet af FORCE Technology og DFK, og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Casen er del af et samlet casekatalog, der behandler værdien af standardiseringsarbejde for dansk industri.