Energi- og miljøydelser

Vi tilbyder en række ydelser inden for energi og miljø, som sikrer at dit produkt, anlæg mv. lever op til kravene i lovgivningen, og at du kan dokumentere det over for myndigheder, kunder mv.

Relateret indhold

Måling af luftkvalitet ved krydstogtskibe på Langeliniekajen

Luftkvalitet på Langeliniekajen

/Case

FORCE Technology har målt luftkvaliteten på Langeliniekajen, hvor krydstogtskibene lægger til kaj

Måling af luftkvalitet ved krydstogtskibe på Langeliniekajen

Hvordan kortlægger man luftkvaliteten?

/Nyhed

Luftforurening kan give anledning til stor bekymring. Få hjælp til at kortlægge luftkvaliteten.

Industriel mediator til neutron og røntgenanalyser på big science faciliteter

Industriel mediator på Big Science faciliteter

/Projekt

Tekniske kompetencer og mediator struktur skal give danske virksomheder adgang til big science faciliteter.

Skib, overvågning

Autonom og miljøvenlig skibsfart

/Nyhed

Intelligente skibe med dansk teknologi navigerer i fremtiden sikkert i havn uden at udsende skadelige emissioner.

Maritime luftemissioner

Temadag om maritime emissioner

/Nyhed

Stor interesse for reduktions-teknologier, monitorerings-løsninger og lovgivning på temadag i februar 2018.

Fremtidens sensor

Sensorer og monitorering i fremtidens luftmiljø

/Projekt

Mikrosensorer skal sikre overvågning af luftmiljø.

Smart monitering af infrastruktur og miljø

/Projekt

Nye løsninger til smart monitering af infrastrukturanlæg på Femern Bælt.

Torben Pedersen, BIOFOS, på renseanlægget i BIOFOS Avedøre

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation overfor myndighederne

/Case

I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

REFA affaldsforbrændingsanlæg

Viden om standarder er afgørende for en optimal drift i affaldssektoren

/Case

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.