Energi- og miljøydelser

Vi tilbyder en række ydelser inden for energi og miljø, som sikrer at dit produkt, anlæg mv. lever op til kravene i lovgivningen, og at du kan dokumentere det over for myndigheder, kunder mv.

Relateret indhold

Industriel mediator til neutron og røntgenanalyser på big science faciliteter

Industriel mediator på Big Science faciliteter

/Projekt

Tekniske kompetencer og mediator struktur skal give danske virksomheder adgang til big science faciliteter.

Skib, overvågning

Dansk teknologi skal gøre skibsfart autonomt og miljøvenligt

/Nyhed

Fremtiden er intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj.

Maritime luftemissioner

Temadag om maritime emissioner

/Nyhed

Der var stor interesse for reduktionsteknologier, monitoreringsløsninger og lovgivning for maritime luftemissioner d.28 februar.

Fremtidens sensor

Sensorer og monitorering i fremtidens luftmiljø

/Projekt

Mikrosensorer skal sikre overvågning af luftmiljø.

Smart monitering af infrastruktur og miljø

/Projekt

Nye løsninger til smart monitering af infrastrukturanlæg på Femern Bælt.

Torben Pedersen, BIOFOS, på renseanlægget i BIOFOS Avedøre

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation overfor myndighederne

/Case

I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

REFA affaldsforbrændingsanlæg

Viden om standarder er afgørende for en optimal drift i affaldssektoren

/Case

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.

REFA Affaldskraftvarmeværk - udsigt over værket indefra

Casekatalog om standardisering

/Case

6 cases illustrerer værdien af dansk deltagelse i internationale standardiseringsudvalg for dansk industri og samfund.

Måling af metantab ved hjælp af sporgasmetoden

Ny målemetode giver bioigasnlæg klarhed om tab af metan til atmosfæren

/Artikel

Sporgasmetoden giver de hidtil mest retvisende resultater, når det kommer til måling af tab af metan til atmosfæren.