Ønsker du at indføre ISO 3834 eller EN 1090-1 kan FORCE Technology hjælpe dig med at opbygge en kvalitetshånd-bog.

Har virksomheden/svejseværkstedet ikke en kvalitetshåndbog, kan du få hjælp fra en kvalitetstekniker fra FORCE Technology. Kvalitetsteknikeren må ikke være samme person som auditoren, og er derfor ansat i en anden organisation for at sikre, at der ikke forekommer inhabilitet ved certificeringen.

Kvalitetsteknikeren kan assistere dig med opbygning af kvalitetshåndbogen, og medvirke ved implementering af   kvalitetssystemet. Som hjælp under opbygningen tilbyder FORCE Technology  en database, som indeholder et kvalitetsstyringssystem for både ISO 3834 og EN 1090-1. 

Databasen skal tilpasses din virksomhed, så det bliver jeres måde at arbejde på, og jeres procedurer og instruktioner, der er beskrevet i kvalitetshåndbogen.

Certificering af svejseværksteder i henhold til ISO 3834

Når certificering af svejseværksteder i henhold til ISO 3834 er et krav, kan FORCE Certification A/S certificere din virksomhed, så du er klædt på til at udføre opgaven.

Det er ved svejsearbejder på eksempelvis trykbærende anlæg og ved stålkonstruktioner efter Eurocode 3, at EN 1090-1 certificering er et krav.

Trin i certificering af svejseværkstedet

Hvis virksomheden/svejseværkstedet allerede har udarbejdet en kvalitetshåndbog og implementeret kravene fra denne, kan certificeringen foregå i følgende trin:
 • Forespørgsel
 • Informationsmøde
 • Forberedelsesaudit med baggrund i jeres kvalitetshåndbog 
 • Certificeringsaudit(s) 
 • Udstedelse af certifikat
 • Periodiske overvågningsbesøg 
 • Recertificering.
Hvis du ønsker et informationsmøde, vil dette normalt foregå i virksomheden. Her vil det være muligt at få afklaret spørgsmål til certificeringstandarden, og få fastlagt eventuelle tolkninger. Samtidig vil auditoren fra FORCE Certification A/S få et førstehåndsindtryk af virksomheden/svejseværkstedet. 

Auditorer er eksaminerede og godkendte af FORCE Certification A/S, og har ud over den obligatoriske auditoruddannelse et diplom fra en af de internationale svejseuddannelser fra EWF/IIW, hvilket giver dig sikkerhed for, at det udstedte akkrediterede certifikat lever op til europæiske og internationale krav.

Certificeringsaudit

Certificeringsaudit(s) kan foregå i 2 omgange. Ved ISO 3834 certificering foretages en fase 1 audit, hvor det undersøges, om jeres virksomhed/svejseværksted er certificerbart. Hvis I er klar til det, aftaler vi en fase 2 audit, hvorefter I får udstedt et certifikat, når eventuelle bemærkninger og afvigelser er afklarede. Certificeringsaudit til EN 1090-1 kan gennemføres som en enkelt audit.

Hvis du ønsker det, kan certificering til begge standarder udføres samtidigt. Har du behov for certificering til andre kvalitetsstyringstandarder, som f.eks. ISO 9001, kan det også udføres på samme tid.

Standarder for certificering af svejseværkstedet

FORCE Certification A/S er DANAK akkrediteret til certificering af svejseværksteder til europæiske og internationale standarder:
 • DS/EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Fuldstændige kvalitetskrav
 • DS/EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Standardkvalitetskrav 
 • DS/EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer - Elementære kvalitetskrav 
 • DS/EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.

Andre standarder for certificering af virksomheden

FORCE Certification A/S er også akkrediteret af DANAK til en række andre kvalitetsstandarder:
 • DS/EN ISO 9001 Kvalitetssystemer
 • DS/EN ISO 14001 Miljøledelsessystemer
 • OHSAS 18001/AT Bek. 87 Arbejdsmiljøsystemer
 • AT Bek. 100 Kvalitetssystemer til egenkontrol af trykbærende udstyr
 • Kvalitetssystemer til produktion i overensstemmelse med EU-direktiver (PED, MID, PyrAD)
 • CO2 verifikation.
Det er desuden muligt at gennemføre en certificering af jeres virksomhed, hvor der tilføjes en eller flere af disse standarder.