Med de fremtidige klimaforandringer for øje er det afgørende at sikre, at både nye og eksisterende kraftværker er så miljøvenlige og energieffektive som muligt.

85 % af verdens energibehov dækkes af fossile brændsler. Vi tilbyder rådgivning og service til kraftværker, der opererer på fossile brændsler. Vi kan hjælpe med drift og vedligehold af eksisterende kraftværker – fx med henblik på en reduktion af værkets CO2-udledning.

Vi kan også rådgive og vejlede, hvis I fx ønsker at omlægge et kraftvarmeanlæg til samfyring af biomasse og fossile brændsler.

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.