Vi tilbyder rådgivning om design og optimering for optimale flowløsninger indenfor en omfattende række af teknologier, som sikrer dit anlægs ydeevne.

Ydeevnen for en lang række processer og teknologier er tæt forbundet med flowforholdene i anlægget. Design af gode flowløsninger kræver detaljeret viden om de faktiske flowforhold, hvilket vi kan skabe.

Vi tilbyder en enestående kombination af fysiske eksperimenter og numeriske undersøgelser baseret på et teoretisk grundlad og vores omfattende viden. Dette sikrer jer optimal viden om flowforholdene i dit anlæg eller produkt og gør det muligt for dig at træffe den rigtige beslutning om, hvor konstruktionen skal ændres for at opnå den optimale løsning med hensyn til ydeevne, energieffektivitet og miljøbelastning.

Vores ydelser spænder fra rådgivning i designfasen over diagnostik og vurdering til optimering af flowløsninger. Flowoptimering udføres altid i et tæt samarbejde med vores kunde, da vi har brug for at integrere detaljerede enkeltheder om dit produkt samt overveje andre forhold ud over det flowtekniske, som f.eks. produktion eller anvendelse af produktet. Dette er vigtigt for at sikre dig en vellykket løsning.

CFD simulering af forbrændingen i biomasseovn fra Dall Energy (Dall Energy multibrændselsovn). Simuleringen viser temperaturforløbet og forbrændings-processerne gennem ovnen ved første, anden og tredje luft-inddysning. 

Ydelser indenfor forbrænding

Vi tilbyder rådgivning på design og optimering af kedler og ovne i designfasen samt i eftermonteringssituationer. For at få detaljeret viden om det faktiske flow- og forbrændingsforhold i dit anlæg, anvender vi computersimuleringer (CFD). Dette giver en stærk platform for forbedring af ydeevnen med hensyn til virkningsgrad, emissionskontrol samt reduktion af risikoen for korrosion og andre skader.

CFD har vist sig at være et effektivt værktøj til design af mange forskellige typer af anlæg, herunder til kul-, biomasse- eller affald-til-energi-anlæg. Baseret på resultaterne af CFD-analyserne kombineret med vores viden og lange erfaring inden for forbrændingsteknologi beregner vi optimale løsninger, der resulterer i forbedret ydeevne, formindskede emissioner og forøget levetid for dit anlæg.

Faciliteter

Vi har lang og omfattende erfaring med at levere flowoptimerede løsninger til industrien. Vores rådgivningsydelser er baseret på global erfaring med industriel fluid dynamik, adgang til avanceret software- og hardwarefaciliteter sammen med sofistikeret flowmåleudstyr og moderne laboratoriefaciliteter. 

For at kunne løse vores kunders udfordringer, der omfatter kompleks fysik, udvikler og implementerer vi ekstra modeller i det anvendte CFD-værktøj.

FAQ