Kvaliteten af “maskineriet” bag en simuleret skibsbro er afgørende for, hvor stor en værdi man kan opnå ved at bruge et virtuelt miljø til undervisning, træning og planlægning. 

Med virtual reality er det muligt at bevæge sig helt ud til og forbi en ydeevnes grænse . Når det gøres rigtigt, er den virtuelle virkelighed derfor perfekt til at simulere virkeligheden. Det afgørende er at den simulerede virkelighed opfattes som virkelig.  Nøglen er realisme. 

Model af virkeligheden

”Maskineriet” i SimFlex simulatorteknologien er DEN-Mark1 simulator i tidsdomænet. Den er blevet løbende udviklet gennem mere end 30 år og er kendt og anerkendt for sin realisme. Helt fra starten har fokus været på at modellere de fysiske hydro- og aerodynamiske karakteristika korrekt. Det gøres ved at tage alle de kræfter, der påvirker skibet, i betragtning og derefter regne på formlerne for skibets bevægelser. Hver enkelt påvirkning er en funktion af mange variabler, som alle bidrager til den samlede påvirkning og deraf følgende bevægelse. Denne metode gør det let at tilføje eller fjerne en påvirkning. 

Designet er baseret på en eklektisk tilgang, hvor data hentes og kombineres fra mange kilder. Dette er grundlaget for modellens succes og realisme. DEN-Mark1 er blevet valideret adskillige gange ud fra modelbassin-, vindtunnel- og PMM tests foruden data fra sejladser med fysiske skibe. Det er igen og igen blevet bevist, at den metode, der blev valgt for 30 år siden, danner basis for den simulator, der i dag sætter den højeste standard. 

Løbende udvikling

Den femte generation af DEN-Mark1 anvendes i alle vores SimFlex simulatorer foruden i andre simulatoranlæg. Vores engagerede udviklerteam arbejder konstant på at forfine softwaren og udnytte teknologiske forbedringer.

Vi arbejder altid på at opretholde et højt kvalitetsniveau og give vores kunder den bedste oplevelse hos os. Derfor yder vi service og support døgnet rundt alle ugens dage. Du kan komme i kontakt med os ved at ringe på; +4522697712, eller skrive til os på; Support@Simflex.dk.