Som en del af life science-industrien er biotek & pharma underlagt høje krav fra såvel myndigheder som forbrugere. 

Biotek & pharmaindustrien er underlagt høje krav om konstant udvikling og nye forretningsmodeller, og kravene fra myndigheder og brugere bliver konstant større.

Der skal avancerede produktionsanlæg og -processer til at modsvare de høje krav fra myndigheder og forbrugere. Når du har behov for inspektion, prøvning og certificering, kan vi hjælpe dig med at opfylde kravene i nationale og internationale standarder både på kvalitets- og miljøområdet og inden for arbejdsmiljøledelsessystemer og audits. 

Hos os kan du desuden få rådgivning og services til forbedring af dine produktionsprocesser og -anlæg.

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.