Byggevarer og byggematerialer skal opfylde både de nationale krav, der stilles i 'brugslandet', og en række europæiske krav.

FORCE Technology deltager såvel nationalt som internationalt i standardiseringsarbejdet for byggevarer og byggematerialer. Derfor har vi et dybdegående kendskab til, hvordan du kan opfylde kravene på byggevareområdet. 

Vi kan rådgive om, hvad der skal til, for at dine byggevarer og byggematerialer kan blive CE-mærket, så byggevaren opnår ’fri adgang’ til alle europæiske markeder. Vi tilbyder kurser til byggebranchen, ligesom vi kan hjælpe med at sikre de bedste procedurer for modtagerkontrollen af byggevarer på byggepladsen. 

Bæredygtighed er en væsentlig faktor, når en byggevare eller et byggemateriales anvendelighed skal vurderes. Her kan vi hjælpe med at sikre, at kravene til miljødokumentationen lever op til DS/EN 15804 ’Bæredygtighed’, ligesom vi laver miljøvaredeklarationer af byggevarer.

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.