Klimadokumentation og CO2-baseret dokumentation til kunder og myndigheder om din virksomheds miljøpåvirkning.

Større krav til reduktion og dokumentation af klimapåvirkninger på virksomheders produkt- og aktivitetsniveau betyder, at det i højere grad er nødvendigt for virksomheder at kunne fremlægge dokumenterede klimaaftryk og målrettede klimaindsatser. Det er derudover vigtigt efterfølgende at kommunikere dem på en troværdig måde til relevante målgrupper. 

Klimadokumentation til brug i markedsføring og kommunikation

For mange virksomheder er der et internt ønske om at arbejde struktureret med egen klimapåvirkning og bruge det aktivt i markedsføringen. For at undgå greenwashing er det helt essentielt, at anvendt baggrundsdata er så korrekt som muligt med henblik på at udfærdige en troværdig kommunikation. 

Vi sikrer, at du kan dokumentere din virksomheds klimapåvirkning overfor dine kunder eller relevante myndigheder, hvis I f.eks. er underlagt en juridisk forpligtelse til at dokumentere f.eks. via kvoteloven.

Korrekt rådgivning om klimadokumentation tilpasset formålet

Uanset udgangspunktet er første skridt at beregne og dokumentere, hvordan og hvor meget drivhusgas din virksomhed udleder som følge af virksomhedens aktiviteter. 

I den forbindelse anvendes CO2 typisk som måleparameter for klimapåvirkninger, men der er også andre drivhusgasser, som tilsammen påvirker miljøet. En sådan dokumentation kan f.eks. bestå i et klimaregnskab, et carbon footprint eller en verifikation af CO2-udledningen.

Klimadokumentation i henhold til anerkendte standarder

Dokumentation fra FORCE Technology udarbejdes i henhold til internationalt anerkendte standarder, som signalerer åbenhed og troværdighed og giver mulighed for at sætte målrettet ind med optimerende tiltag, hvor det har størst effekt og giver mening økonomisk og funktionelt. 

Dette giver din virksomhed et solidt afsæt for at fortælle kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om jeres klimaprofil og optimerende strategier.

Vores services inden for klima og CO2 omfatter:
  • Udarbejdelse af klimaregnskaber: Du får en beregning på udledningen af drivhusgasser fra din virksomhed, organisation, service eller anden aktivitet.
  • Udarbejdelse af et carbon footprint: Du får en beregning på dit produkts udledning af drivhusgasser baseret på livscyklusbaserede metoder. Beregningen kan gennemføres ved en livscyklusvurdering (LCA) for den del, man som producent har direkte indflydelse på, men kan også udvides til at omfatte brugsfase, bortskaffelse af produktet eller en genanvendelsesproces.
  • Hjælp til CO2-reduktion og neutralitet: Du får rådgivning om reduktion i CO2-udledning (og andre drivhusgasser) samt rådgivning om mulighederne for at optimere dit energiforbrug eller for at opkøbe eller investere i miljøvenlig energi.
  • CO2-verifikationer: Du får en opgørelse af CO2-udledningen i din virksomhed, som er udarbejdet efter lovbestemte krav af vores godkendte CO2-verifikatorer. Derudover tilbyder vi uvildige tredje-parts verifikationer, som du kan bruge, hvis du frivilligt ønsker at dokumentere din virksomheds udledning af drivhusgasser for omverden.

Vores kompetencer inden for klima og CO2

FORCE Technology har solid erfaring med dokumentation og rådgivning inden for klimadokumentation og CO2. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i en dialog med virksomheden om de specifikke behov, så vi derved kan designe en løsning, der giver mest værdi for kunden. 

Vi anvender førende software på området, og arbejder i henhold til internationalt anerkendte standarder og protokoller.

Ønsker du at vide mere om klimadokumentation, kan du kontakte os.