I den kemiske industri er der stor opmærksomhed på den løbende forbedring af avancerede produktionsanlæg og -processer. Samtidig er der stor bevågenhed på anvendel-sen af kemiske råvarer – både hos myndigheder, interesseorganisationer og forbrugere.

Hos FORCE Technology har vi opbygget et stort kendskab til udfordringerne i den kemiske industri. Vi kan f.eks. rådgive om, hvordan man kan optimere sit produktionsanlæg, så det bliver mere effektivt, eller om hvordan man kan imødekomme de konstant skiftende krav til kemikalier i produkter. 

Med vores ekspertise på inspektions-, prøvnings- og certificeringsområdet kan vi hjælpe den kemiske industri med at opfylde nationale og internationale standarder, ligesom vi kan hjælpe med vores store viden om kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer og audits. 

Mange af vores services er specielt udviklet til at forbedre produktionsprocesser og -anlæg i den kemiske industri.

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.