Med en livscyklusanalyse / LCA kan du dokumentere og redegøre for miljøpåvirkningerne fra dit produkt eller service.

Livscyklusanalyse / LCA udgør beslutningsgrundlag

Livcyklusanalyse / LCA sikrer vurdering af miljøegenskaber for dine produkter og services.

Mange af de store samfundsbeslutninger på miljøområdet træffes på baggrund af en livscyklusanalyse. Det gælder for eksempel, hvordan vi skal nedsætte vores energiforbrug og klimabelastning, samt hvordan vi bedst håndterer de stigende mængder affald fra husholdninger og erhverv. 

LCA har dermed også betydning for, hvilke produkter dine kunder vælger og dermed også for din virksomhed, uanset om du designer, producerer eller sælger produkter til det danske og internationale marked.

Livscyklusanalyse som udgangspunkt for en konkret indsatsplan

I en livscyklusanalyse opgøres en bred vifte af miljøbelastninger i et vugge-til-grav eller vugge-til-vugge perspektiv. Det brede omfang er nødvendigt for at undgå at træffe dårlige beslutninger, men der er ofte behov for at omsætte de omfattende data til en konkret indsatsplan. 

LCA kan blandt andet anvendes ved: 

  • Design af produkter og services: Hvad er de miljømæssige konsekvenser af de forskellige materialer eller løsningsmodeller, du kan vælge? 
  • Udpegning af indsatsområder: Hvordan påvirker dit produkt eller service miljøet i hele sin livscyklus? Og hvor kan du med fordel sætte ind med miljøforbedrende tiltag for at få størst effekt? 
  • Grøn kommunikation: En livscyklusvurdering er et godt redskab til at dokumentere de grønne budskaber i din markedsføringsstrategi og -indsats.   
Vores mangeårige erfaring inden for vurdering af miljøegenskaber for produkter og services sikrer din virksomhed en fokuseret indsats. I det følgende beskriver vi nogle af de mange anvendelser af LCA, hvad de betyder for din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe.

Vores services inden for LCA omfatter:

  • Livscyklusanalyser (LCA), vi gennemfører en detaljeret analyse og vurdering af dit produkt eller service efter gældende standarder og sammenligner eventuelt med konkurrerende produkter og services med samme funktion. 
  • Kritisk gennemgang af livcyklusanalyser (LCA review), hvor vi gennemgår LCA’er lavet af virksomheden selv eller andre konsulenter med henblik på at sikre, at kvaliteten af LCA’en lever op til internationalt anerkendte standarder, og at du dermed kan anvende resultaterne til det ønskede formål. Vi laver også 3.parts verifikation af LCA-beregninger, der kommunikeres til kunder, f.eks. i form af en miljøvaredeklaration.
  • Vugge til vugge (VtV), vi udvikler værktøjer inden for kemi og lukning af kredsløb (hvor affald indgår som en ressource i et nyt kredsløb) i samarbejde med virksomheder og andre interessenter. 
  • Miljøvaredeklarationer, vi leverer miljødokumentation efter ISO- og EN-standarder baseret på livscklusanalyser (LCA) - vi følger ISO 14025 og EN 15804 og opbygger LCA-modeller som opfylder kravene til standarderne både for forbrugerprodukter og byggevarer. Derudover leverer vi dokumentation, som kan bruges til direkte markedsføring eller via en national eller international ordning for miljøvaredeklarationer. 
  • Eco-design, vi tilbyder rådgivning i forbindelse med eco-design, så du får sammenlignelige data på de forskellige komponenters energieffektivitet. 
  • Carbon footprint, vi udarbejder carbon footprint, hvor standardiserede metoder, for eksempel Greenhouse Gas Protocol, bruges til at beregne produktets udledning af klimagasser over hele levetiden fra produktion til bortskaffelse. 

Vores kompetencer inden for LCA 

Vi har mange års erfaring med udvikling, dokumentation og rådgivning inden for miljøvurdering og LCA. 

Vi deltager selv i internationalt standardiseringsarbejde, arbejder i henhold til internationalt anerkendte standarder og anvender de nyeste softwareprogrammer inden for området. Vi servicerer både private virksomheder, offentlige myndigheder samt uddannelsesinstitutioner.

Ønsker du at vide mere om livscyklusanalyser / LCA, er du velkommen til at kontakte os. 

FAQ