Der har altid været meget fokus på flysikkerheden, men det er blevet mere markant gennem årene. Kravene til sikkerhed er blevet skærpet, og det har smittet af på både kontrol og vedligehold af flåderne.

Vi løser mange opgaver for luftfartsindustrien og rådgiver og servicerer flyindustrien inden for alt fra ikke-destruktiv prøvning (NDT), materiale- og korrosionsundersøgelser, miljølovgivning og -målinger til audits af vedligeholdelsesfaciliteter og -processer. 

Vi er godkendt i European Aviation Safety Agency til at udstede ’EASA form one, release certificates’ og honorerer dermed de strenge krav, der stilles til inspektion og kontrol af flykomponenter. 

Vi har da også i en årrække leveret certificerede inspektører og udstyr til flere flyselskaber.

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.