Konkurrencedygtigt og pålideligt materialevalg skal forbedre konkurrenceevnen hos danske SMV’er og bidrage til grøn omstilling.

Formål

Projektet skal understøtte udviklingen af grøn teknologi.

Omstillingen fra fossil energi til grøn energi introducerer nye udfordringer for systemer, materialer og udstyr. Systemer udsættes for stadigt mere aggressive kemiske miljøer ved høje tryk og temperaturer. Øget procesoptimering og fokus på konkurrenceevne bidrager også til øget pres på de nye teknologier.

FORCE Technology tilbyder i dag viden og faciliteter, der hjælper danske virksomheder med at vælge og dokumentere materialer til energisektoren. Projektet skal udbygge denne platform af services, som tager afsæt i testfaciliteter til barske miljøer.

Rådgivning og prøvningsfaciliteter vil hjælpe danske virksomheder med at kvalificere produkter og designs til anlæg for grøn energiteknologi. Projektet vil dermed understøtte udviklingen af grøn teknologi ved at forbedre konkurrenceevnen hos danske SMV’er og bidrage til et større flow af ny teknologi til den grønne omstilling.

Målgruppe

Målgrupperne er:

  • virksomheder der udvikler ny teknologi til energianlæg
  •  producenter af udstyr til ny energiteknologi, både nuværende om kommende
  • operatører og anlægsejere af energianlæg.

Partnere

Flere casevirksomheder vil blive inddraget i projektet, men det er endnu ikke fastlagt hvilke.

Derudover etablerer vi en faglig følgegruppe, som vi anvender til faglig sparring. Følgegruppen sikrer, at aktiviteten konstant har fokus på teknologiudvikling og innovationsindsats, tilpasset industriens behov, samtidig med at vi etablerer vigtige bånd til og imellem virksomhederne.

Tidligere projektperioder

Projektet bygger videre på projektet Materialer i barske miljøer (2017-2019) og har relation til innovationsfondsprojekterne GEOTHERMEEEHy og CeJacket.