FORCE Technologys afdeling for anvendt psykologi tilbyder kurser til private og offentlige virksomheder og institutioner inden for områderne designpsykologi, arkitektur- og miljøpsykologi, forbrugerpsykologi og sikkerhedspsykologi.

Ved at anvende viden om hvordan mennesker oplever deres omverden, er det muligt at skabe øget indtjening, reducere driftsomkostninger eller sikre at der sker færre fejl og ulykker på arbejdspladsen.

Kurserne i forbrugerpsykologi, sikkerhedspsykologi, arkitektur- og miljøpsykologi samt designpsykologi har det fælles formål at gøre deltagerne i stand til at bruge den psykologiske viden og indsigt til at udvikle og designe deres produkter, services og ydelser, så de er tilpasset brugerne.

Kurserne har forskelligt fokus, og vi kan blandt andet tilbyde grundlæggende introduktion til psykologiske mekanismer hos mennesker i købssituationer og af specifikke produkter samt intuitiv brug af arbejdsredskaber. 

Herunder findes en oversigt over kurserne i anvendt psykologi i FORCE Technology.