Deltagerne lærer at anvende psykologisk viden og psykologiske metoder til at designe og udvikle brugervenlig teknologi, produkter og services.

Vi oplever hver dag manglende brugervenlighed i mødet med eksempelvis et varmestyringspanel i hjemmet, netbank, en togrejse eller en barnevogn. Denne problematik forekommer dog også i det professionelle liv i form af maskiner, systemer og arbejdsredskaber.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der til daglig designer eller udvikler. Derudover kan medarbejdere inden for salg og marketing med interesse for design og produktudvikling have stor glæde af kurset.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i psykologisk teori og konkrete case-projekter om designpsykologi i praksis. Blandt andet design af skibsradioer, betjeningspaneler og medicinsk udstyr. 

Kursusafholdelse

Kurset tilpasses i samarbejde med kunden i forhold til kursusdeltagernes domæne og fagområder. Endvidere udarbejdes kursusprogrammet så det passer til det forventede antal kursusdeltagere og eventuelle ønsker om varighed og dybde.